Paski narzędzi i formanty portfolio PDF

Narzędzia dostępne na pasku narzędzi w oknie portfolio PDF.

 

PDF Converter portfolio toolbar Paski narzędzi i formanty portfolio PDF

 1. Nawigowanie po miniaturach plików

 2. Nawigowanie po liście plików

 3. Otwieranie (pierwszego) wybranego pliku

 4. Otwieranie strony powitalnej (wprowadzającej)

 5. Nawigowanie po otwartym pliku

 6. Zapisywanie/zapisywanie portfolio jako/zapisywanie pliku z portfolio

 7. Drukowanie bieżącego dokumentu/drukowanie całego portfolio

 8. Wysyłanie portfolio pocztą e-mail

 9. Wykonywanie złożonego wyszukiwania

 10. Menu rozwijane Opcje

Aby wyświetlić poniższy pasek narzędzi, należy z menu rozwijanego Opcje wybrać polecenie Edytuj portfolio.

 

Narzędzia w panelu edytowania portfolio

 

PDF Converter portfolio edit Paski narzędzi i formanty portfolio PDF

 1. Wybieranie widoku

 2. Dodawanie nagłówka i wprowadzenia (wstępnie zdefiniowane schematy)

 3. Wybieranie schematu kolorów

 4. Dodawanie właściwości pliku (więcej kolumn)

 5. Kończenie (zapisywanie/zapisywanie i wysyłanie w wiadomości e-mail)

Zobacz także: Portfolio PDF.

 

Paski narzędzi i formanty portfolio PDF