Informacje o wersjach formatu PDF

Niniejszy produkt obsługuje wersje formatu PDF od 1.0 do 1.7. W tym temacie znajduje się zestawienie funkcji obsługiwanych w każdej wersji. Funkcje, które nie zostały tutaj wymienione, są obsługiwane we wszystkich wersjach. Pliki PDF utworzone za pomocą produktu mogą mieć wersje od 1.3 do 1.7 lub PDF/A (format oparty na wersji 1.4).

Szyfrowanie

Szyfrowanie 40-bitowym algorytmem RC4 — obsługiwane w wersji formatu PDF 1.1 i nowszej (poprawka zabezpieczeń 2)

Szyfrowanie 128-bitowym algorytmem RC4 — obsługiwane w wersji formatu PDF 1.4 i nowszej (poprawka zabezpieczeń 3)

Szyfrowanie 128-bitowym algorytmem AES — obsługiwane w wersji formatu PDF 1.6 i nowszej (poprawka zabezpieczeń 3)

Szyfrowanie 256-bitowym algorytmem AES — obsługiwane w wersji formatu PDF 1.7 i nowszej (poprawka zabezpieczeń 3)

 

Wszystkie typy szyfrowania spełniają normy RSA, a ponadto szyfrowanie algorytmem AES jest zgodne z federalnym standardem przetwarzania informacji (FIPS, Federal Information Processing Standard).

Uprawnienia do dokumentu

Dostępny zestaw uprawnień do dokumentu zależy od numeru poprawki zabezpieczeń (określonego w standardzie PDF). Używane są dwie poprawki zabezpieczeń: 2 i 3.

Poprawka zabezpieczeń 2 (szyfrowanie RC4-40) daje autorowi dokumentu możliwość ograniczenia wykonywania następujących operacji:

  • Modyfikowanie zawartości dokumentu

  • Kopiowanie tekstu i grafiki z dokumentu

  • Dodawanie lub modyfikowanie adnotacji tekstowych oraz interaktywnych pól formularza

  • Drukowanie dokumentu

Poprawka zabezpieczeń 3 (szyfrowanie RC4-128 lub RC-256) zwiększa zakres kontroli autora dokumentu o następujące operacje:

  • Wypełnianie formularza i podpisywanie dokumentu

  • Sprawdzanie tekstu pod względem dostępności

  • Składanie dokumentu, w tym wstawianie i usuwanie stron oraz tworzenie zakładek i miniatur

  • Wyrażanie zgody tylko na drukowanie, które nie pozwala na tworzenie idealnych kopii cyfrowych, ale może także powodować pogorszenie jakości wyjściowej

Metadane

Pola metadanych są obsługiwane w formacie PDF w wersji 1.1 oraz nowszej.

Typy plików PDF

PDF/A: obsługiwany tylko w wersji formatu PDF 1.4

Linearyzowany PDF: wersja formatu PDF 1.2 i nowsza

PDF/A i Linearyzowany PDF to opcje wzajemnie wykluczające się. Ponadto jeśli opcja PDF/A jest włączona, wszystkie formanty w panelu Zabezpieczenie hasłem są wyłączone.

 

Standard PDF/A powstał z myślą o umożliwieniu użytkowania go w jak największej liczbie aplikacji oraz systemów operacyjnych i został zaprojektowany w taki sposób, aby przyszły rozwój technologiczny nie zmniejszał jego użyteczności.

 

Linearyzowany PDF został zoptymalizowany pod kątem szybkiego wyświetlania w sieci Web, więc pierwsza strona wyświetla się szybko, podczas gdy pozostałe są jeszcze przetwarzane.

Metody kompresji

TIFF G4 — format PDF w wersji od 1.0 do 1.3

JBIG2 — format PDF w wersji 1.4 

JPEG2000 — format PDF w wersji 1.5 i nowszej

Kompresja MRC jest obsługiwana w formacie PDF 1.3 i nowszym w przypadku plików PDF z samymi obrazami.

 

Jeśli plik PDF zawiera wiele zdjęć, zastosowanie formatu JPEG2000 może zmniejszyć rozmiar pliku o ponad 50% bez widocznej utraty jakości w porównaniu do wcześniejszych metod kompresji.

Informacje o wersjach formatu PDF