Rozwiązywanie problemów z programem PDF Create

Nie widzę żadnych formantów w programie PDF Viewer

Sprawdź ustawienia dokumentu. Być może zostały wybrane opcje Ukryj pasek menu, Ukryj pasek narzędzi lub Ukryj formanty okna.

 

Widzę niepożądany tekst lub obrazy w tle lub na pierwszym planie

Sprawdź, czy przez pomyłkę nie włączono znaku wodnego.
 

Widzę pomieszany tekst lub obrazy na stronie, z elementami nakładającymi się na siebie

Sprawdź, czy podczas tworzenia pliku nie zostało użyte nakładanie. Jeśli funkcja ta została użyta celowo, sprawdź, czy zawartość wybranych plików nadaje się do nakładania.
 

Moja przeglądarka plików PDF nie otwiera pliku PDF

Sprawdź, czy wersja pliku PDF jest odpowiednia dla używanej przeglądarki plików PDF. Na przykład:

Wersje 1.3 i starsze  mogą być otwierane przez program Adobe Acrobat w wersji 4.

Wersje 1.4 i starsze mogą być otwierane przez program Adobe Acrobat w wersji 5.

Wersje 1.5 i starsze mogą być otwierane przez program Adobe Acrobat w wersji 6.

Wersje 1.6 i starsze mogą być otwierane przez program Adobe Acrobat w wersji 7.

Wersje 1.7 i starsze mogą być otwierane przez program Adobe Acrobat w wersji 8.

Wersja PDF/A może być otwierana przez program Adobe Acrobat w wersji 5 lub nowszej.

 

Obrazy zniknęły z pliku PDF

Sprawdź ustawienia kompresji. Ustawienie automatyczne musi mieć wartość 5 lub wyższą, aby obrazy były wyświetlane.
 

Obrazy nie są drukowane w zadowalającej jakości

Sprawdź ustawienia kompresji. Zwiększ ustawienia rozdzielczości lub zwiększ wartość ustawienia automatycznego na większą niż 50. W przypadku obrazów przeznaczonych do wyświetlania na ekranie może być tolerowana mniejsza rozdzielczość i wyższa kompresja, ale w celu uzyskania dobrej jakości wydruku należy zmniejszyć kompresję. Jeśli włączysz kompresję MRC bez używania jej profilu, skonfiguruj inne ustawienia kompresji jako bezstratne.
 

Tworzenie dokumentów PDF kończy się niepowodzeniem

W systemie musi być dostępna aplikacja umożliwiająca drukowanie, która może obsługiwać plik źródłowy i jest z nim skojarzona.

 

Zły rozmiar papieru, zła orientacja lub brakujące arkusze

Jeśli te błędy wystąpią, otwórz pliki przy użyciu aplikacji, za pomocą której zostały utworzone lub w której można je poprawnie otworzyć, a następnie dostosuj rozmiar papieru, orientację i inne ustawienia drukowania. Następnie wybierz z menu Plik polecenie Drukuj, aby utworzyć plik PDF, wybierając program ScanSoft PDF Create! jako drukarkę. Gdy pliki zostaną poprawnie przekonwertowane na pliki PDF za pomocą tej metody, można je połączyć przy użyciu asystenta.

Ponieważ aplikacje pakietu MS Office same sterują tymi ustawieniami, w tych przypadkach ustawienia drukarki są ignorowane. Oznacza to, że na przykład z dokumentu programu Word w formacie A4 zostanie wygenerowany plik PDF w formacie A4, niezależnie od bieżących ustawień drukarki.

 

Nie można dodać plików do listy

Niektóre pliki mogą zostać odrzucone przez program PDF Create, ponieważ nie jest z nimi skojarzona żadna aplikacja umożliwiająca drukowanie. Skojarz plik z bardziej odpowiednią aplikacją (najlepiej tą, przy użyciu której plik został utworzony), w razie potrzeby najpierw instalując aplikację.

 

Aby uzyskać dalsze wskazówki, zapoznaj się z plikiem Informacje o wersji lub odwiedź witrynę firmy Nuance w sieci Web.

 

W aplikacji pakietu Office 2007 (programie Word, Excel, Outlook lub PowerPoint) nie jest widoczny dodatek Nuance PDF

 Sprawdź, czy spełnione są następujące warunki:

  • Dodatki w aplikacjach pakietu Office 2007 są włączone.

  • Pasek narzędzi Nuance PDF jest widoczny (dotyczy tylko programu Outlook).

Aby sprawdzić włączanie/wyłączanie dodatków w aplikacjach pakietu Office 2007 lub 2010:

 

W aplikacji pakietu Office kliknij przycisk pakietu Microsoft Office PDF Converter button ms%20office Rozwiązywanie problemów z programem PDF Create, a następnie kliknij kolejno pozycje Opcje programu [Word/Excel/PowerPoint] > Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania > Dodatki i sprawdź, czy pole wyboru Wyłącz wszystkie dodatki aplikacji nie jest zaznaczone.

Aby uzyskać więcej informacji o dodatkach, zapoznaj się z odnośnym tematem Pomocy pakietu Microsoft Office: Strona główna > Zabezpieczenia i prywatność > Włączanie lub wyłączanie dodatków w programach pakietu Office >  Wyświetlanie lub zmienianie ustawień zabezpieczeń dodatku.   

 

Aby sprawdzić pasek narzędzi Nuance PDF w programie Outlook 2007 lub 2010:

W programie Outlook 2007 wybierz kolejno pozycje Widok > Paski narzędzi. Jeśli przed pozycją Nuance PDF nie ma ikony PDF Converter turned on Rozwiązywanie problemów z programem PDF Create, wybierz tę pozycję.

 

Dodatek Nuance PDF został wyłączony z powodu wyjątkowego błędu podczas uruchamiania

 

Dodatek możesz włączyć ponownie w następujący sposób:

W aplikacji pakietu Office kliknij przycisk pakietu Microsoft Office PDF Converter button ms%20office Rozwiązywanie problemów z programem PDF Create, a następnie kliknij kolejno pozycje Opcje programu [Word/Excel/PowerPoint] > Dodatki. Następnie z listy rozwijanej Zarządzaj u dołu panelu wybierz pozycję Elementy wyłączone i kliknij przycisk Przejdź. Wybierz dodatek (PDF Create 7), który ma zostać ponownie włączony, i kliknij przycisk Włącz. Następnie kliknij przycisk Zamknij i ponownie uruchom aplikację pakietu Microsoft Office.

Rozwiązywanie problemów z programem PDF Create