Rozwiązywanie problemów z programem PDF Professional

Strona jest przewijana bez przerwy w dół po każdym kliknięciu narzędziem Rączka

Takie zachowanie można ustawić. Kliknij ponownie, aby zatrzymać przewijanie. Jeśli nie chcesz korzystać z takiego działania narzędzia Rączka, wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje > Ogólne > Różne i zmień zachowanie. Zmień opcję Przewiń w dół na Nic nie rób lub Strona w dół (kliknięcie spowoduje przesunięcie o pół strony w dół).

 

Po zaznaczeniu obiektu następuje nieoczekiwane zachowanie

Upewnij się, że korzystasz z narzędzia PDF Converter selectobject Rozwiązywanie problemów z programem PDF Professional Zaznacz obiekt na pasku narzędzi Standardowe. Aby zaznaczyć kilka obiektów (na przykład w celu ich wyrównania), użyj tego narzędzia z przyciskiem Ctrl.

Narzędzie PDF Converter selectarea Rozwiązywanie problemów z programem PDF Professional Zaznacz obszar na pasku narzędzi Standardowe nie służy do zaznaczania obiektów, a obszarów ekranu — na przykład w celu skopiowania ich jako obraz.

 

Skorygowany tekst zostaje pokolorowany i staje się nieczytelny

Być może nieświadomie włączono funkcję wypełnienie-pociągnięcie lub podano nieodpowiednie wartości. Kliknij tekst i wybierz z menu skrótów polecenie Właściwości. W oknie dialogowym Touchup — właściwości wybierz kartę Tekst i dla opcji Kolor pociągnięcia wybierz ustawienie Bez koloru. Aby ta funkcja działała dobrze, rozmiar punktu czcionki musi być co najmniej 30 razy większy niż szerokość pociągnięcia.
 

Stemple Bates nie zostały zastosowane

Możliwe jest określenie zakresu stron do stemplowania, jednak w przypadku określenia niepoprawnego zakresu żadne stemple nie zostaną zastosowane, mimo że stemplowanie Bates będzie zgłaszane jako wykonane. Zmodyfikuj lub usuń zakres stron.

 

Nie mogę wybrać wielu dokumentów PDF do przeszukiwania

Aby przeszukać wiele plików, zgrupuj je i umieść w portfolio. Pozwoli to na przeszukanie wszystkich lub wybranych plików w portfolio. Możesz także skopiować lub przenieść pliki do osobnego folderu i wykonać wyszukiwanie w folderze.

 

Nie mogę wybrać folderu w celu przeprowadzenia wyszukiwania w folderze

Wybierz dysk, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj u dołu listy dysków. W tym celu może być konieczne przewinięcie ekranu w dół.

Nie mogę usunąć zaznaczenia formantu przycisku opcji w formularzu

Przyciski opcji działają tylko w grupach. Aby utworzyć grupę, dodaj drugi i następne przyciski opcji o takiej samej nazwie formantu jak pierwszy przycisk opcji, używając w tym celu okna dialogowego Właściwości formantu. W takiej sytuacji przyciski będą działać — tylko jeden w grupie może być zaznaczony.

 

Tworzenie plików PDF z tagami

Oznaczanie tagami nie jest udostępniane jako osobne ustawienie podczas drukowania do pliku PDF. Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, skorzystaj z profilów w Asystencie programu Create. Dostępny jest wstępnie zdefiniowany profil PDF z tagami, ale oznaczanie tagami może być również określone w ramach dowolnego innego profilu. Aby oznaczyć tagami istniejący plik PDF, użyj panelu Tagi lub menu Narzędzia w programie PDF Professional. Oznaczanie tagami to operacja pochłaniająca dużą ilość zasobów, która może zająć kilka minut. Aby anulować operację oznaczania tagami, użyj klawisza Esc.

 

 

Rozwiązywanie problemów z programem PDF Professional