Archiwizowanie załączników do wiadomości

Załączniki są zawsze archiwizowane w oryginalnym formacie i w postaci osobnych plików lub załączników do pliku PDF utworzonego na podstawie powiązanego elementu pocztowego. W obu przypadkach nagłówek wiadomości znajdujący się u góry pliku PDF zawiera hiperłącza lub przyciski spinaczy, które prowadzą do załączników.

 

Okno dialogowe Ustawienia służy do wybierania ustawień obsługi załączników wiadomości. Każdy załącznik może zostać przesłany

  • jako łącze w pliku PDF,

  • jako załącznik do pliku PDF.

Opcja łącza do pliku PDF nie jest dostępna, gdy wiadomości są archiwizowane w postaci pakietu. Aby wyświetlić tę opcję, w obszarze Metoda archiwizacji należy wybrać pozycję „Scal wiadomości w jeden plik PDF” lub „Archiwizuj wiadomości oddzielnie”.

 

Archiwizowanie załączników do wiadomości