Informacje o archiwizowaniu

Elementy poczty, takie jak wiadomości pocztowe, kontakty, zadania, terminy itp., można archiwizować w plikach PDF.

Archiwizowanie jest wykonywane przy użyciu programu PDF Create, ale ta funkcja jest dostępna tylko w programie PDF Professional.

Funkcja archiwizowania jest dostępna tylko jeśli program został zintegrowany z programem Microsoft Outlook lub Lotus Notes (wersja 8.5). W przypadku instalacji pełnej jest on integrowany z tymi aplikacjami podczas instalacji.

Uwaga

Integrację można wyłączyć lub włączyć w dowolnym momencie za pomocą panelu instalatora Instalacja niestandardowa.

 

Archiwizowanie elementów poczty

W pliku PDF można zarchiwizować następujące elementy programu Microsoft Outlook lub Lotus Notes:

  • jeden lub więcej zaznaczonych elementów,

  • cały folder poczty z podfolderami lub bez nich.

Folderami mogą być foldery standardowe (Skrzynka odbiorcza, Poczta wysłana, Duża poczta, Z flagą monitującą itp.), niestandardowe lub foldery archiwów, Kalendarz, Zadania i Kontakty.

Dostępne są następujące metody archiwizowania:

Każdy termin kalendarza, zadanie czy kontakt jest uważany za osobny element.

Porada

Przenosząc wszystkie wymagane wiadomości do specjalnie utworzonego folderu użytkownika, można zaoszczędzić czas.

 

Archiwizowanie załączników do wiadomości

Załączniki do wiadomości są zawsze archiwizowane w ich oryginalnym formacie w osobnym pliku, do którego odwołuje się hiperłącze, lub dołączone do powiązanego pliku PDF utworzonego na podstawie wiadomości. Szczegółowe informacje zawarto w temacie Archiwizowanie załączników do wiadomości.

 

Definiowanie ustawień archiwizowania

Ustawienia archiwizowania można zdefiniować w oknie dialogowym Ustawienia.

 

Informacje o archiwizowaniu