Scalanie elementów poczty w jeden plik PDF

Wybrane elementy lub cały folder (wraz z podfolderami lub bez nich) można scalić w jeden plik PDF. Aby ułatwić nawigację między zarchiwizowanymi elementami, plik PDF zawiera zakładki do poszczególnych wiadomości.

 

Aby zarchiwizować elementy poczty scalone w jeden plik PDF

 1. Zaznacz jeden lub więcej elementów.

 2. Kliknij przycisk PDF Converter button archive settings Scalanie elementów poczty w jeden plik PDF, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia z otwartym panelem Ustawienia archiwizowania poczty.

 3. W oknie dialogowym Ustawienia za pomocą listy rozwijanej Format archiwum wybierz wersję pliku PDF.

 4. W obszarze Metoda archiwizacji wybierz opcję Scal wiadomości w jeden plik PDF.

 5. Określ sposób obsługi załączników wiadomości (jeśli istnieją).

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

 7. Kliknij przycisk PDF Converter button archive letter Scalanie elementów poczty w jeden plik PDF Archiwizuj pocztę lub przycisk PDF Converter button archive folder Scalanie elementów poczty w jeden plik PDF Archiwizuj folder. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.

 8. Wybierz folder docelowy i wprowadź nazwę pliku PDF, w który zostaną scalone elementy. Domyślny folder docelowy dla programu Outlook to Moje dokumenty > Ulubione dokumenty PDF > Archiwum Outlook. W systemie Vista: Dokumenty > Ulubione dokumenty PDF > Archiwum Outlook.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

  Rozpocznie się proces archiwizowania, a po jego zakończeniu wynikowy plik PDF (z ewentualnymi załącznikami) zostanie zapisany w folderze docelowym.

Podczas archiwizowania do plików PDF są dodawane zakładki ułatwiające nawigację w wynikowym pliku PDF. Te zakładki umożliwiają szybsze znajdowanie wiadomości. Program generuje hierarchiczną listę zakładek, na której zakładki wskazują pierwsze strony wiadomości. Zakładki są podzielone na grupy według dat, nadawców i tematów. Sortowanie nadawców i tematów odbywa się w rosnącej kolejności alfabetycznej, natomiast daty są sortowane w kolejności malejącej.

Porada:

Aby zarchiwizować tylko terminy z przyszłości lub przeszłości, należy przejść do widoku tygodnia lub miesiąca w kalendarzu, zaznaczyć tylko wymagany okres i zamiast polecenia Archiwizuj folder użyć polecenia Archiwizuj pocztę.

 

 

Scalanie elementów poczty w jeden plik PDF