Tworzenie pakietu PDF z elementów poczty

Wybrane elementy poczty lub cały folder (wraz z podfolderami lub bez nich) można zarchiwizować w postaci pakietu PDF. Wygenerowany plik PDF jest w wersji 1.7 i zawiera stronę tytułową z opisem zawartości pliku. Elementy pakietu są także przechowywane w plikach PDF. Wersja tych plików PDF zależy od opcji wybranej w oknie dialogowym Ustawienia.

 

Aby zarchiwizować elementy programu Outlook lub Lotus Notes w pakiecie PDF

  1. Zaznacz jeden lub więcej elementów.

  2. Kliknij przycisk PDF Converter button archive settings Tworzenie pakietu PDF z elementów poczty, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia z otwartym panelem Ustawienia archiwizowania poczty.

  3. W oknie dialogowym Ustawienia wybierz wersję formatu PDF z listy rozwijanej Format archiwum w przypadku archiwizowania elementów programu Outlook.

  4. W obszarze Metoda archiwizacji wybierz opcję Przechowaj wiadomości jako pakiet PDF.

  5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

  6. Kliknij przycisk PDF Converter button archive letter Tworzenie pakietu PDF z elementów poczty Archiwizuj pocztę lub przycisk PDF Converter button archive folder Tworzenie pakietu PDF z elementów poczty Archiwizuj folder. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.

  7. Wybierz folder docelowy i wprowadź nazwę pliku pakietu PDF. Domyślny folder docelowy dla programu Outlook to Moje dokumenty > Ulubione dokumenty PDF > Archiwum Outlook. W systemach Windows Vista i Windows 7: Dokumenty > Ulubione dokumenty PDF > Archiwum Outlook.

  8. Kliknij przycisk Zapisz. Rozpocznie się proces archiwizowania i zostanie wyświetlony monitor postępu.

    Wygenerowany dokument PDF ma stronę tytułową (w formacie PDF 1.7) zawierającą liczbę i typy zarchiwizowanych elementów poczty. Każdy element poczty jest konwertowany na osobny plik PDF, który jest następnie dodawany do pliku pakietu.  

Uwaga

Po zarchiwizowaniu wiadomości w postaci pakietu PDF załączniki do wiadomości przyjmują postać załączników PDF. Opcja łącza w pliku PDF jest w tym przypadku niedostępna.

 

Informacje na temat wysyłania i rozpakowywania pakietów zawiera temat Obsługa pakietów PDF.

 

Tworzenie pakietu PDF z elementów poczty