Informacje o tworzeniu plików PDF

Tworzenie plików PDF można rozpocząć z różnych lokalizacji:

Wszystkie wymienione lokalizacje uruchamiania omówiono w Krótkim podręczniku informacyjnym, który zawiera informacje dotyczące prawidłowych danych wejściowych, dostępnych typów konwersji oraz prawidłowych elementów docelowych dla wszystkich obsługiwanych lokalizacji.

 

Uwaga

W przypadku instalacji pełnej program jest integrowany z aplikacjami pakietu Office podczas instalacji. Integrację można wyłączyć lub włączyć w dowolnym momencie za pomocą panelu instalatora Instalacja niestandardowa.

 

Informacje o tworzeniu plików PDF