Pakowanie plików do jednego pliku PDF

Użytkownik może złożyć grupę powiązanych plików w pakiet PDF, ułatwiając ich wysyłanie i udostępnianie. Pliki PDF można umieścić bezpośrednio w pakiecie. Pliki w innych formatach zostaną przekonwertowane na format PDF i dopiero po tym dodane. Plik pakietu — kontener PDF złożonych dokumentów — można wygenerować z pierwszego elementu na liście plików lub ze wstępnie zdefiniowanego szablonu. Ten szablon lub plik jest także nazywany stroną tytułową.

Niestandardowa strona tytułowa może zawierać informacje o zawartości pakietu i przeznaczeniu kolekcji oraz inne informacje dotyczące tworzenia pakietu bądź jego wyświetlania lub rozpakowywania.

 

Zalety pakietów PDF:

  • Pakiet PDF można utworzyć z wielu różnych typów plików.

  • Pakiet PDF pozwala zorganizować powiązane pliki w celu ułatwienia ich wyświetlania i drukowania.

  • Za pomocą pakietu PDF można wygodnie wysłać wiele plików pocztą e-mail.

W programie PDF Professional można uruchomić pakowanie plików, korzystając z poniższych metod:

  • Z poziomu Asystenta programu PDF Create: należy uruchomić Asystenta programu PDF Create z menu Start. Poniżej podano bardziej szczegółowe informacje o grupowaniu plików w pakiet PDF.

  • Z poziomu aplikacji poczty e-mail: szczegółowe informacje zawarto w temacie Tworzenie pakietu z elementów programu Outlook.

 

Aby zgrupować pliki w pakiet PDF

  1. Utwórz listę plików w Asystencie programu PDF Create, korzystając z przycisku PDF Converter add Pakowanie plików do jednego pliku PDF Dodaj lub przeciągając i upuszczając pliki na obszar listy.

  2. Z PDF Converter assemble Pakowanie plików do jednego pliku PDF listy rozwijanej składania wybierz pozycję Spakuj pliki do jednego dokumentu PDF.

  3. Kliknij przycisk Opcje, aby wybrać stronę tytułową, która ma zostać użyta: szablon Asystenta programu PDF Create lub pierwszy plik na liście.

  4. Wybierz odpowiedni profil i opcje zapisywania.

  5. Kliknij przycisk PDF Converter go Pakowanie plików do jednego pliku PDF, aby utworzyć pakiet PDF. Jeśli lista plików zawiera tylko pliki PDF, zostaną one przeniesione do pakietu PDF. Jeśli lista plików zawiera pliki w innych formatach, zostaną z nich utworzone pliki PDF, które następnie zostaną przeniesione do pakietu.

Uwaga

Aby dodać zabezpieczenia do pakietu, należy kliknąć przycisk PDF Converter button securedelivery Pakowanie plików do jednego pliku PDF Bezpieczne dostarczanie na pasku narzędzi Plik, wybrać kopertę, dołączyć plik pakietu z innymi załącznikami i określić ochronę szyfrowaniem i podpisem.

Szczegółowe informacje o otwieraniu, przetwarzaniu i rozpakowywaniu pakietów PDF zawarto w temacie Obsługa pakietów.

Program PDF Professional 7 umożliwia także tworzenie portfolio. Portfolio są podobne do pakietów, ale zebrane pliki zachowują swoje oryginalne typy plików i można je rozmieszczać w strukturze folderów. Portfolio są zarządzane za pośrednictwem nowoczesnego interfejsu opartego na technologii Flash. W portfolio można umieszczać pakiety.

 

Pakowanie plików do jednego pliku PDF