Modyfikowanie profilów

Za pomocą panelu Profile programu PDF Create można modyfikować wstępnie zdefiniowane lub utworzone przez siebie profile.

 

Aby zmodyfikować profil

 1. Wybierz profil z listy rozwijanej PDF Converter profile Modyfikowanie profilów profilu w Asystencie programu PDF Create, a następnie kliknij przycisk Profile

  lub

  Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji PDF Converter appl icon Modyfikowanie profilów na pasku zadań systemu Windows i wybierz polecenie Edytuj profile programu PDF Create

  lub

  Wybierz polecenie Edytuj z podmenu skrótów w Eksploratorze Windows. Jest ono wyświetlane po wybraniu z menu skrótów funkcji tworzenia, łączenia, nakładania lub pakowania plików.

  PDF Converter eng shortcut expanded Modyfikowanie profilów  

   

 2. Wprowadź zmiany do wybranego profilu w panelu Profile programu PDF Create.

Aby wyświetlić odpowiednie okno dialogowe, w którym będzie można wprowadzić dalsze zmiany, należy kliknąć przycisk Zaawansowane.

Uwaga

Opcje Osadzanie czcionek, Kompresja, Zabezpieczenia i Znak wodny oferują dodatkowe możliwości edycji.

 

 

Modyfikowanie profilów