Tworzenie nowych profilów

Aby utworzyć nowy profil

 1. Wyświetl panel Profile programu PDF Create.
   

 2. Kliknij przycisk Nowy.
   

 3. W oknie dialogowym Nowy profil wprowadź unikatową nazwę profilu i kliknij przycisk OK.

  Nowo utworzony profil z domyślnymi wartościami zostanie dodany do istniejących profilów.
   

 4. Wprowadź odpowiednie modyfikacje w panelu Profile programu PDF Create.

Tworzenie nowych profilów