Usuwanie profilów

Za pomocą panelu Profile programu PDF Create można usuwać zarówno wstępnie zdefiniowane, jak i utworzone samodzielnie profile.

 

Aby usunąć profil

  1. Zaznacz profil w panelu Profile programu PDF Create i kliknij przycisk Usuń.

  2. W wyświetlonym oknie dialogowym Usuwanie profilu kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie profilu.

 

Usuwanie profilów