Tworzenie plików PDF przy użyciu polecenia Drukuj

Aby utworzyć pliki PDF przy użyciu polecenia Drukuj

 1. Utwórz nowy dokument lub otwórz istniejący dokument w dowolnej aplikacji systemu Windows umożliwiającej drukowanie.
   

 2. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj. Jeśli używasz pakietu Office w wersji 2007 lub 2010, kliknij PDF Converter button ms%20office Przy użyciu polecenia Drukuj przycisk pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

  W oknie dialogowym Drukowanie wybierz drukarkę ScanSoft PDF Create jako aktywną drukarkę
  .  

 3. Kliknij przycisk Właściwości, jeśli chcesz zmienić ustawienia.
   

 4. Kliknij przycisk OK.
   

 5. Określ opcje drukowania dotyczące bieżącego pliku lub jako ustawienia preferencyjne do użytku w przyszłości.

  Wprowadź nazwę i lokalizację docelowego pliku PDF w oknie dialogowym Zapisywanie jako.

  Aby wyświetlić plik PDF, wybierz pozycję Wyświetl wynikowy dokument PDF.

  Wybierz pozycję Ustawienia dokumentu i kliknij przycisk Edytuj, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia dokumentu, w którym możesz wyświetlić oraz zmienić opcje otwierania wynikowego pliku PDF, a także dodać informacje ułatwiające wyszukiwanie pliku, takie jak tytuł, autor i słowa kluczowe.
   

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwagi

Opcje drukowania mogą się różnić w zależności od ustawień określonych w sterowniku ScanSoft PDF Create, co opisano w temacie Właściwości programu PDF Create. Aby określić opcje dotyczące tylko bieżącej sesji tworzenia pliku PDF, należy kliknąć przycisk Właściwości. Aby ustawić preferencje dotyczące tworzenia wszystkich kolejnych plików PDF, należy przejść do menu Start, wybrać polecenie Faksy i drukarki, wybrać drukarkę ScanSoft PDF Create, kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Preferencje drukowania.

Profile (w tym pliki PDF z tagami) są dostępne tylko w przypadku korzystania z Asystenta programu PDF Create. Należy użyć poszczególnych ustawień dotyczących tworzenia plików PDF dostępnych w oknie dialogowym Drukowanie.

Podczas korzystania z programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint można użyć bezpośredniego połączenia z programem PDF Create, a nie polecenia Drukuj, ponieważ bezpośrednie połączenie umożliwia przenoszenie komentarzy, łączy, zakładek i metadanych.

 

Przy użyciu polecenia Drukuj