Używanie metody przeciągania i upuszczania

Zaznacz jeden lub więcej plików, a następnie przeciągnij je i upuść w oknie programu PDF Professional. Pliki źródłowe można tworzyć za pomocą różnych aplikacji.

  • Jeśli przeciągniesz i upuścisz jeden plik PDF, zostanie on wyświetlony.

  • Jeśli przeciągniesz i upuścisz jeden plik innego typu, zostanie utworzony i wyświetlony plik PDF.

  • Jeśli przeciągniesz i upuścisz kilka plików, każdy z nich zostanie zapisany w oddzielnym pliku PDF. Utworzone pliki PDF można wyświetlić za pomocą menu Okno.

 

W celu przekształcenia jednego lub więcej plików XPS lub PDF na dokumenty, które można edytować, należy przeciągnąć je i upuścić w panelu podglądu lub na pasku narzędzi Asystenta programu PDF Converter.

 

Za pomocą metody przeciągania i upuszczania można przenieść jeden lub więcej prawidłowych plików do obszaru listy plików Asystenta programu PDF Create. Te pliki zachowują swoje typy plików i mogą uwzględniać pliki PDF. Asystent może je następnie przekonwertować na jeden plik PDF, utworzyć jeden plik PDF dla każdego pliku wejściowego bądź nałożyć je lub spakować.

Używanie metody przeciągania i upuszczania