Tworzenie plików PDF z poziomu menu skrótów

 

Aby utworzyć pliki PDF z poziomu menu skrótów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik źródłowy w Eksploratorze Windows lub na pulpicie:

  PDF Converter eng shortcut menu2 Z poziomu menu skrótów

  W przypadku wybrania więcej niż jednego pliku źródłowego zostanie wyświetlone następujące menu skrótów:

  PDF Converter eng shortcut menu5 Z poziomu menu skrótów
   

 2. Wybierz z menu skrótów odpowiednie polecenie i wskaż profil.
  Jeśli zaznaczony jest pojedynczy plik źródłowy, wybierz polecenie Utwórz PDF z pliku. W przypadku wielu plików źródłowych wybierz funkcję tworzenia, łączenia, nakładania lub pakowania plików. Następnie wybierz profil.

 3. Jeśli to konieczne, zmodyfikuj wybrany profil lub utwórz własny profil. W tym celu wybierz z menu skrótów polecenie Edytuj.

 4. Sprawdź miejsce docelowe. Wartość domyślna to Pytaj o nazwę pliku. To znaczy, że po utworzeniu pliku PDF jest wyświetlane okno dialogowe Zapisywanie jako. Po kliknięciu miejsca docelowego zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia miejsca docelowego, w którym możesz zmienić miejsce docelowe. Aktualnie wybrane miejsce docelowe lub instrukcje dotyczące zapisywania zawsze są wyświetlane jako polecenie w menu skrótów.

Z poziomu menu skrótów