Tworzenie plików PDF z poziomu menu Start

Aby utworzyć pliki PDF z poziomu menu Start za pomocą Asystenta programu PDF Create

 1. Kliknij kolejno pozycje Start > Wszystkie programy > Nuance PDF Converter Professional 7 > Asystent programu PDF Create
  lub pozycje Start > Programy > Nuance PDF Converter Professional 7 > Asystent programu PDF Create
   

 2. Utwórz listę plików, korzystając z przycisku PDF Converter add Z poziomu menu Start Dodaj lub przeciągając i upuszczając pliki na obszar listy.

  Jeśli wynikiem ma być jeden plik PDF, pliki zostaną umieszczone w pliku PDF w kolejności określonej na liście. Aby zmienić kolejność plików, użyj przycisków PDF Converter up Z poziomu menu Start i/lub PDF Converter down Z poziomu menu Start.
   

 3. Wybierz element z PDF Converter assemble Z poziomu menu Start listy rozwijanej składania.

 4. Wybierz profil z listy rozwijanej PDF Converter profile Z poziomu menu Start profilu. Jeśli to konieczne, zmodyfikuj istniejący profil lub utwórz nowy profil.

 5. Zdefiniuj ustawienia miejsca docelowego.

 6. Kliknij przycisk PDF Converter go Z poziomu menu Start, aby rozpocząć tworzenie pliku PDF.

  Jeśli pole wyboru Wyświetl wynikowy dokument PDF w oknie dialogowym Ustawienia miejsca docelowego jest zaznaczone, wynikowy plik PDF zostanie wyświetlony po utworzeniu.

Z poziomu menu Start