Tworzenie plików PDF w celu przekształcenia ich w załączniki wiadomości e-mail

Ta funkcja zostaje udostępniona w momencie rozpoczęcia tworzenia nowej wiadomości w programie Microsoft Outlook lub Lotus Notes (wersja 8.5) albo odpowiadania na istniejącą wiadomość. Umożliwia ona wybranie jednego lub większej liczby plików na komputerze, przekonwertowanie ich na pliki PDF i dołączenie do otwartej wiadomości e-mail. Pliki PDF są dołączane bez konwersji. W przypadku wybrania nieprawidłowego pliku jest wyświetlane ostrzeżenie i plik jest pomijany.

  1. W oknie wiadomości na pasku narzędzi Nuance PDF wybierz narzędzie PDF Converter attach as pdf W celu przekształcenia ich w załączniki do wiadomości Dołącz plik do wiadomości jako PDF lub wybierz odpowiadające mu polecenie menu.

  2. Przejdź do odpowiedniej lokalizacji, wybierz jeden lub więcej plików wejściowych i kliknij przycisk Otwórz. Dla każdego wybranego pliku zostanie utworzony w tle jeden plik PDF, który następnie zostanie dołączony do wiadomości.

  3. Aby dołączyć pliki PDF z innych folderów, powtórz tę procedurę.

Nie ma dostępu do ustawień tego procesu. Wszystkie strony wybranego dokumentu są konwertowane z wykorzystaniem bieżących ustawień programu PDF Professional. Pliki PDF nie są tworzone w systemie lokalnym. Aby zachować kopie utworzonych plików PDF, należy użyć pozycji Zapisz załączniki z poziomu wysłanej wiadomości.

Zobacz też Tworzenie plików PDF z załączników wiadomości e-mail.

W celu przekształcenia ich w załączniki do wiadomości