Tworzenie pliku PDF z poziomu programu Internet Explorer

Program PDF Professional umożliwia tworzenie plików PDF ze stron sieci Web. Przycisk PDF Converter button create Z poziomu programu Internet Explorer Utwórz PDF jest wyświetlany na pasku narzędzi programu Internet Explorer, jeśli został włączony za pomocą pozycji Widok > Paski narzędzi. Aby wyświetlić menu rozwijane tego przycisku, należy kliknąć strzałkę w dół:
 

PDF Converter eng web browser Z poziomu programu Internet Explorer

 

Aby zagwarantować, że bieżące ustawienia będą zgodne z atrybutami strony sieci Web, należy wybrać pozycję Opcje programu PDF Create. W razie potrzeby należy kliknąć pozycję Ustawienia zaawansowane i wprowadzić zmiany w oknie dialogowym Właściwości programu ScanSoft PDF Create.

Następnie należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Utwórz PDF ze strony sieci Web, a następnie określ nazwę i lokalizację w oknie dialogowym i kliknij przycisk Zapisz.

  • Wybierz pozycję Utwórz PDF i dodaj go do istniejącego pliku PDF, w oknie dialogowym przejdź do dokumentu PDF, który chcesz dodać do strony sieci Web, zaznacz go i kliknij przycisk Zapisz. Jeśli chcesz zachować wybrany oryginalny plik PDF, zrób jego kopię, ponieważ ten plik zostanie bez ostrzeżenia zastąpiony nowym połączonym plikiem.

  • Wybierz pozycję Utwórz PDF i wyślij go w wiadomości e-mail, w oknie dialogowym określ nazwę i lokalizację, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Kiedy konwersja zostanie zakończona, w domyślnym systemie pocztowym zostanie wyświetlone okno dialogowe wiadomości bez tytułu, a przekonwertowana strona sieci Web znajdzie się w polu załączników. Wypełnij wszystkie pola — jak w przypadku zwykłej wiadomości e-mail.

Uwagi

Plik PDF można utworzyć na podstawie zawartości innej witryny sieci Web. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy łącze, co spowoduje wyświetlenie menu skrótów, a następnie wybrać z menu Nuance polecenie  Utwórz plik PDF z zawartości łącza.

 

Program PDF Converter Professional 7 obsługuje też inne przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari (dla systemu Windows). Kiedy plik PDF znajduje się na stronie sieci Web lub gdy zostanie wybrane łącze do pliku PDF, plik PDF jest wyświetlany przy użyciu interfejsu programu PDF Converter Professional i podzestawu jego narzędzi do edycji. Zobacz temat Obsługa plików PDF w przeglądarkach internetowych.  Aby utworzyć plik PDF ze strony sieci Web przy użyciu tych przeglądarek, należy użyć polecenia menu Drukuj.

 

Z poziomu programu Internet Explorer