Tworzenie plików PDF z poziomu programu Microsoft Excel

Aby utworzyć pliki PDF z poziomu programu Microsoft Excel 2007 i 2010

 

Program PDF Create udostępnia kartę i wstążkę Nuance PDF dla programu Excel w wersji 2007 i 2010.

 1. Kliknij kartę Nuance PDF.

  PDF Converter eng excel pdf add in Z poziomu programu Microsoft Excel
   

 2. Kliknij przycisk Utwórz PDF lub wybierz polecenie Utwórz PDF z menu Nuance PDF.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym Zapisywanie jako zaakceptuj lub zmień domyślny folder docelowy i nazwę pliku.

 4. Opcjonalnie w oknie dialogowym Właściwości dokumentu dodaj informacje o dokumencie albo wybierz opcję przeniesienia do pliku PDF istniejących informacji o dokumencie (metadanych) pliku programu Excel.

Uwaga

Jeśli karta i wstążka Nuance PDF nie są wyświetlane, należy zapoznać się z tematem Rozwiązywanie problemów.

 

Aby utworzyć pliki PDF z poziomu programu Microsoft Excel XP i 2003

 1. Wybierz polecenie Utwórz PDF z menu Nuance PDF lub kliknij przycisk PDF Converter button create Z poziomu programu Microsoft Excel.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym Zapisywanie jako zaakceptuj lub zmień domyślny folder docelowy i nazwę pliku.

 3. Opcjonalnie dodaj informacje o dokumencie w sposób opisany powyżej.

Uwaga

Jeśli te przyciski nie są wyświetlane na pasku narzędzi, należy wybrać kolejno pozycje Widok > Paski narzędzi, a następnie wybrać opcję Nuance PDF.

 

Tworzenie pliku PDF z całego skoroszytu

We wszystkich obsługiwanych wersjach programu Microsoft Excel w menu Nuance PDF dostępny jest dodatkowy przełącznik: Utwórz PDF z całego skoroszytu. Domyślnie jest on włączony. Oznacza to, że każdy arkusz skoroszytu zostanie przekonwertowany na stronę dokumentu PDF. Po wyłączeniu tego przełącznika wynikowy plik PDF będzie zawierał tylko obecnie wyświetlony arkusz.

 

W programie Excel w wersji 2007 i 2010 menu Nuance PDF wygląda następująco:

PDF Converter eng excel pdf menu Z poziomu programu Microsoft Excel

 

Porady dotyczące wszystkich obsługiwanych wersji programu Excel

Aby utworzyć plik PDF i jednocześnie wysłać jego kopię jako załącznik w wiadomości e-mail, należy kliknąć przycisk PDF Converter button create and mail Z poziomu programu Microsoft Excel lub z menu Nuance PDF wybrać polecenie Utwórz PDF i wyślij go pocztą e-mail.

Wybierając polecenie Ustawienia dostępne w menu Nuance PDF lub klikając przycisk PDF Converter button settings Z poziomu programu Microsoft Excel, można zmienić ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Excel i w oknie dialogowym Właściwości: PDF Create!.

Te ustawienia programu Excel umożliwiają przenoszenie do plików PDF komentarzy, hiperłączy i metadanych oraz tworzenie zakładki dla każdego arkusza w skoroszycie. Jeśli przenoszenie metadanych jest włączone, zastępują one wszystkie informacje dodane za pomocą okna dialogowego Ustawienia dokumentu.

 

Z poziomu programu Microsoft Excel