Tworzenie plików PDF z poziomu programu Microsoft PowerPoint

Aby utworzyć pliki PDF z poziomu programu Microsoft PowerPoint 2007 i 2010

 

Program PDF Create udostępnia kartę i wstążkę Nuance PDF dla programu PowerPoint w wersji 2007 i 2010.

 1. Kliknij kartę Nuance PDF.

  PDF Converter eng powerpoint pdf add in Z poziomu programu Microsoft PowerPoint
   

 2. Kliknij przycisk Utwórz PDF lub wybierz polecenie Utwórz PDF z menu Nuance PDF.

  PDF Converter eng pdf menu Z poziomu programu Microsoft PowerPoint

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym Zapisywanie jako zaakceptuj lub zmień domyślny folder docelowy i nazwę pliku.

 4. Opcjonalnie w oknie dialogowym Właściwości dokumentu dodaj informacje o dokumencie albo wybierz opcję przeniesienia do pliku PDF istniejących informacji o dokumencie (metadanych) pliku programu PowerPoint.

Uwaga

Jeśli karta i wstążka Nuance PDF nie są wyświetlane, należy zapoznać się z tematem Rozwiązywanie problemów.

 

Aby utworzyć pliki PDF z poziomu programu Microsoft PowerPoint XP i 2003

 1. Wybierz polecenie Utwórz PDF z menu Nuance PDF lub kliknij przycisk PDF Converter button create Z poziomu programu Microsoft PowerPoint.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym Zapisywanie jako zaakceptuj lub zmień domyślny folder docelowy i nazwę pliku.

 3. Opcjonalnie dodaj informacje o dokumencie.

Uwaga

Jeśli te przyciski nie są wyświetlane na pasku narzędzi, należy wybrać kolejno pozycje Widok > Paski narzędzi, a następnie wybrać opcję Nuance PDF.

 

Porady dotyczące wszystkich obsługiwanych wersji programu PowerPoint

Aby utworzyć plik PDF i jednocześnie wysłać jego kopię jako załącznik w wiadomości e-mail, należy kliknąć przycisk PDF Converter button create and mail Z poziomu programu Microsoft PowerPoint lub z menu Nuance PDF wybrać polecenie Utwórz PDF i wyślij go pocztą e-mail.

Wybierając polecenie Ustawienia dostępne w menu Nuance PDF lub klikając przycisk PDF Converter button settings Z poziomu programu Microsoft PowerPoint, można zmienić ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia programu Nuance PDF dla programu PowerPoint i w oknie dialogowym Właściwości: PDF Create!.

Te ustawienia programu PowerPoint umożliwiają przenoszenie do plików PDF komentarzy, hiperłączy i metadanych oraz tworzenie zakładki dla każdego slajdu. Jeśli przenoszenie metadanych jest włączone, zastępują one wszystkie informacje dodane za pomocą okna dialogowego Ustawienia dokumentu.

 

Z poziomu programu Microsoft PowerPoint