Tworzenie plików PDF z poziomu programu Microsoft Word

PDF Converter button create Z poziomu programu Microsoft Word Utwórz PDF — ten przycisk umożliwia wygenerowanie pliku PDF z bieżącego dokumentu programu Word oraz przeniesienie hiperłączy, zakładek, komentarzy i informacji o dokumencie (metadanych) do pliku PDF zgodnie z ustawieniami w obszarze Łącza w pliku PDF. Pliki PDF utworzone za pomocą menu Plik/Drukuj nie zawierają tych elementów. Ze względu na większą liczbę elementów do przetworzenia konwersja tego typu może trwać nieco dłużej.

 

Aby utworzyć pliki PDF z poziomu programu Microsoft Word 2007 lub 2010

 

Program PDF Create udostępnia kartę i wstążkę Nuance PDF dla programu Word w wersji 2007 i 2010.

 1. Kliknij kartę Nuance PDF.

  PDF Converter eng word pdf add in Z poziomu programu Microsoft Word
   

 2. Kliknij przycisk Utwórz PDF lub wybierz polecenie Utwórz PDF z menu Nuance PDF.

PDF Converter eng word pdf menu Z poziomu programu Microsoft Word

 1. W wyświetlonym oknie dialogowym Zapisywanie jako zaakceptuj lub zmień domyślny folder docelowy i nazwę pliku.

 2. Opcjonalnie w oknie dialogowym Właściwości dokumentu dodaj informacje o dokumencie albo wybierz opcję przeniesienia do pliku PDF istniejących informacji o dokumencie (metadanych) pliku programu Word.

 

Uwaga

Jeśli karta i wstążka Nuance PDF nie są wyświetlane, należy zapoznać się z tematem Rozwiązywanie problemów.

 

Aby utworzyć pliki PDF z poziomu programu Microsoft Word XP i 2003

 1. Wybierz polecenie Utwórz PDF z menu Nuance PDF lub kliknij przycisk PDF Converter button create Z poziomu programu Microsoft Word.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym Zapisywanie jako zaakceptuj lub zmień domyślny folder docelowy i nazwę pliku.

 3. Opcjonalnie dodaj informacje o dokumencie w sposób opisany powyżej.

Uwaga

Jeśli te przyciski nie są wyświetlane na pasku narzędzi, należy wybrać kolejno pozycje Widok > Paski narzędzi, a następnie wybrać opcję Nuance PDF.

 

 

Przenoszenie zakładek, łączy i komentarzy

We wszystkich obsługiwanych wersjach programu Microsoft Word zakładki, łącza, komentarze i metadane można przenosić do tworzonych plików PDF zgodnie z ustawieniami na karcie Łącza i innych kartach w oknie dialogowym Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Word. Wybranie opcji Osadź metadane powoduje przeniesienie informacji o dokumencie ze źródłowego dokumentu programu Word, a nie z okna dialogowego Ustawienia dokumentu.

 

Porady dotyczące wszystkich obsługiwanych wersji programu Microsoft Word

Aby utworzyć plik PDF i jednocześnie wysłać jego kopię jako załącznik w wiadomości e-mail, należy kliknąć przycisk PDF Converter button create and mail Z poziomu programu Microsoft Word lub z menu Nuance PDF wybrać polecenie Utwórz PDF i wyślij go pocztą e-mail.

Za pomocą polecenia Łącza w pliku PDF z menu Nuance PDF lub przycisku PDF Converter button settings Z poziomu programu Microsoft Word można otworzyć okno dialogowe Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Word. Umożliwia ono przenoszenie zakładek, łączy, komentarzy i metadanych z programu Word do wynikowego pliku PDF i tworzenie pliku PDF z tagami oraz uzyskiwanie dostępu do okna dialogowego Właściwości: PDF Create!.

W programie Microsoft Word można także wyświetlić okno dialogowe Właściwości: ScanSoft PDF Create! po wybraniu sterownika drukarki ScanSoft PDF Create! w oknie dialogowym Drukowanie i kliknięciu przycisku Właściwości.  

 

Z poziomu programu Microsoft Word