Tworzenie plików PDF za pomocą skanera

W programie PDF Converter Professional 7 znacznie ulepszono obsługę skanowania. Dostępne są nowe menu i przycisk Skanuj, a także polecenia skanowania do nowego pliku PDF, dodawania stron do istniejącego pliku w określonej lokalizacji i tworzenia nowego pliku z oznaczeniami. Jeśli konfiguracja skanera nie została wcześniej przeprowadzona, po pierwszym wybraniu jednego z tych poleceń zostanie uruchomiony Kreator konfiguracji skanera. Wprowadzono obsługę wielu skanerów (także skanerów korzystających ze sterowników ISIS). Aby zainstalować dodatkowe skanery, na pasku narzędzi Plik należy kliknąć przycisk Konfiguracja skanera.

 

Skanowanie za jednym dotknięciem

Teraz można korzystać ze wstępnie zdefiniowanych ustawień, pomijając interfejs samego skanera. W tym celu należy wybrać kolejno pozycje Edycja > Preferencje > Ogólne > Konfiguracja skanera. Następnie należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Wyświetl okno dialogowe skanera. Zostanie wyświetlona sekcja właściwości skanera, w której można zdefiniować tryb kolorów, rozdzielczość i inne ustawienia. Aby te ustawienia były używane przy każdym skanowaniu, wystarczy kliknąć przycisk OK.

 

Skanowanie do wszystkich odmian formatu PDF

Skanowanie do plików PDF zawierających same obrazy wzbogacono o obsługę nowych formatów: pliki PDF z możliwością przeszukiwania oraz pliki PDF z możliwością przeszukiwania i edytowania (nazywane także normalnymi plikami PDF). Odmianę formatu PDF można wybrać za pomocą listy rozwijanej Typ pliku PDF w panelu preferencji konfiguracji skanera. W przypadku wybrania pliku PDF zawierającego same obrazy polecenie Skanuj i oznacz jest niedostępne.

Wybieranie skanera

Panel preferencji konfiguracji skanera można otworzyć, klikając kolejno pozycje Edycja > Preferencje > Konfiguracja skanera. Wszystkie skonfigurowane skanery są wyświetlane w tym panelu na liście rozwijanej. Wybranie innego skanera wymaga zaledwie jednego kliknięcia. Można tu także konfigurować kolejne skanery.

Skanowanie dokumentów wielostronicowych za pomocą szyby skanera

Skanowanie dokumentów wielostronicowych wymagało wcześniej korzystania z automatycznego podajnika dokumentów. Teraz można je skanować także przy użyciu szyby skanera. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru Skanuj wiele stron w panelu preferencji konfiguracji skanera. Kiedy to pole wyboru jest zaznaczone, po każdym skanowaniu jest wyświetlane okno dialogowe z pytaniem, czy kontynuować, czy też zakończyć skanowanie.

 

Skanuj i oznacz

To polecenie jest dostępne tylko w przypadku wybrania plików PDF z możliwością przeszukiwania lub z możliwością przeszukiwania i edytowania. Po wybraniu tego polecenia jest wyświetlane okno dialogowe Skanowanie i oznaczanie. Należy wybrać typ oznaczania: wyróżnienie, przekreślenie, podkreślenie lub oznaczenie do redakcji. Wybrany efekt zostanie automatycznie zastosowany do wszystkich ciągów tekstowych zgodnych ze wstępnie zdefiniowanym ciągiem, wzorcem lub maską wyszukiwania. Należy wybrać typ wyszukiwania (nie można tutaj używać wielu ciągów wyszukiwania). Zobacz: Wyszukiwanie i redagowanie tekstu oraz Wyszukiwanie według wzorców i masek.

 

Skrzynka odbiorcza skanowania

Ta funkcja jest dostępna w programie PDF Converter Enterprise 7. Jest szczególnie przydatna w przypadku sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów wysyłających pliki PDF do skrzynek odbiorczych. Aby zdefiniować lokalizację skrzynki odbiorczej i włączyć powiadamianie o pojawieniu się nowego pliku PDF w skrzynce, należy wybrać kolejno pozycje Edycja > Preferencje > Skrzynki odbiorcze. Ten panel preferencji jest wyświetlany tylko po zainstalowaniu skanera.

Za pomocą skanera