Dodawanie informacji do pliku PDF

Do pliku PDF można dodać informacje o dokumencie, takie jak tytuł, temat, nazwisko autora dokumentu i kilka słów kluczowych opisujących zawartość dokumentu. Te informacje są przydatne podczas wyszukiwania dokumentów. Na przykład w sytuacji, gdy trzeba wyszukać dokumenty napisane przez tego samego autora lub dotyczące tego samego tematu. Do dodawania informacji służy okno dialogowe Ustawienia dokumentu. Dostęp do tego okna dialogowego można uzyskać z poziomu okna dialogowego Właściwości programu ScanSoft PDF Create lub okna dialogowego Zapisywanie jako.

 

Aby dodać informacje do pliku PDF za pomocą okna dialogowego Właściwości programu PDF Create

  1. Wyświetl okno dialogowe Właściwości programu ScanSoft PDF Create.

  2. Kliknij kartę Ustawienia plików PDF.

  3. Zaznacz pole wyboru Ustawienia dokumentu, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia dokumentu.

  5. Kliknij kartę Informacje o dokumencie.

  6. Wpisz informacje, które chcesz dodać, w polach Tytuł, Autor, Temat i Słowa kluczowe.

Na przykład  w polu Słowa kluczowe wpisz raport kwartalny, 2008 Kw2.

Słowa kluczowe oddziel przecinkami.

  1. Kliknij przycisk OK w oknach dialogowych, aby je zamknąć.

Aby dodać informacje do pliku PDF za pomocą okna dialogowego Zapisywanie jako

  1. W oknie dialogowym Zapisywanie jako zaznacz pole wyboru Ustawienia dokumentu, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  2. Wykonaj czynności od punktu 4 powyższej procedury.

Porady
 

W informacjach o pliku PDF można także zdefiniować pola niestandardowe.

 

Program PDF Create 7 umożliwia przenoszenie informacji o dokumencie z dokumentów pakietu Office (plików programów Word, Excel i PowerPoint). Jeśli ta funkcja jest włączona, te metadane zastępują wszystkie dane umieszczone za pomocą okna dialogowego Ustawienia dokumentu.

 

Dodawanie informacji do pliku PDF