Kompresja obrazu

Aby uzyskać plik o mniejszym rozmiarze, można ustawić kompresję obrazu na następujące sposoby:

 • wybierając wstępnie zdefiniowany formant kompresji w oknie dialogowym Profile programu PDF Create dla wybranego profilu;

 • używając kompresji MRC w przypadku dokumentów z tekstem i rysunkami zeskanowanych do plików obrazów.

Program PDF Create zawiera opcje umożliwiające wybór ustawienia stanowiącego najlepszy kompromis między jakością obrazu i rozmiarem pliku. Im wyższa kompresja, tym mniejszy plik i gorsza jakość. Jeśli jakość oryginalnego obrazu ma zostać zachowana, należy wybrać format bezstratny.

 

Formanty kompresji

 

Program PDF Professional zawiera następujące wstępnie zdefiniowane formanty kompresji:

Kompresja bezstratna (poziom 100)

Wysoka jakość (poziom 75)

Średnia jakość (poziom 50)

Niska jakość (poziom 25)

Symbol zastępczy obrazu (poziom 5)

Bez obrazu (poziom 0)

 

Tych formantów kompresji można używać z ustawieniami automatycznymi oraz w ustawieniach niestandardowych. Więcej informacji zawiera temat Formanty kompresji.

 

Kompresja MRC

 

Wspomniane wyżej algorytmy kompresji obrazu są przydatne w ogólnych zastosowaniach, mogą też być skuteczne w przypadku plików PDF zawierających zarówno tekst, jak i obrazy. Z technologii kompresji MRC (Mixed Raster Content) warto skorzystać w następujących przypadkach:

 • Gdy dane wejściowe pochodzą z plików obrazów wygenerowanych w wyniku skanowania.

 • Gdy pliki zawierają tekst oraz tła lub obrazy kolorowe i w skali odcieni szarości.

 • Gdy wymagane jest zmniejszenie rozmiaru pliku PDF.

Tradycyjne metody kompresji stosują do całej zawartości pliku jedną wartość, która może być dla niektórych elementów zbyt wysoka, dla innych zbyt niska i nie będzie optymalna dla żadnego. MRC oddziela tekst od obrazów lub teł i stosuje optymalną kompresję dla każdego z tych elementów. Dzięki temu można uzyskać pliki PDF do dziesięciu razy mniejsze niż wygenerowane przy użyciu metod tradycyjnych oraz charakteryzujące się wyższą jakością. Technologia MRC nie zapewnia żadnych korzyści w przypadku plików czarno-białych, zawierających sam tekst lub same obrazy — program analizuje pliki wejściowe i w tych przypadkach nie zastosuje metody MRC, nawet jeśli zostanie wybrana przez użytkownika.

 

Asystent programu PDF Create firmy Nuance zawiera wstępnie zdefiniowany profil na potrzeby kompresji MRC, a tej metody kompresji można również używać z innymi profilami.  

 

Aby użyć profilu „PDF o kompresji MRC” w Asystencie programu PDF Create

 1. Otwórz Asystenta programu PDF Create.

 2. Z listy rozwijanej PDF Converter profile Kompresja obrazu profilu wybierz pozycję PDF o kompresji MRC.

 3. Kliknij przycisk Profile, aby sprawdzić ustawienia w oknie dialogowym Profile programu PDF Create. Automatycznym ustawieniem kompresji jest Kompresja bezstratna (poziom 100), a pole wyboru MRC jest zaznaczone. Zachowaj te ustawienia i jeśli to konieczne, zmień inne (np. zabezpieczenia, znak wodny itd.).

 4. Kliknij przycisk Ustawienia, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia konwersji dokumentów MRC PDF. Wybierz jakość obrazu potrzebną do kompresji MRC, a następnie zamknij okno dialogowe.

Aby używać kompresji MRC z dowolnymi profilami

 1. Otwórz Asystenta programu PDF Create.

 2. Z listy rozwijanej PDF Converter profile Kompresja obrazu profilu wybierz profil.

 3. Kliknij przycisk Profile.

 4. W oknie dialogowym Profile programu PDF Create zmień ustawienie kompresji na Kompresja bezstratna (poziom 100) i zaznacz pole wyboru MRC.

 5. Kliknij przycisk Ustawienia, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia konwersji dokumentów MRC PDF. Wybierz jakość obrazu potrzebną do kompresji MRC, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Jeśli to konieczne, w oknie dialogowym Profile programu PDF Create sprawdź i zmień inne ustawienia (np. zabezpieczenia, znak wodny itd.). Kliknij przycisk OK.

Uwaga

Kompresji MRC nie należy łączyć z inną kompresją programu — obie zadziałają i zbytnio obniżą jakość. Używanie proponowanego profilu MRC pozwala uniknąć tego problemu, ponieważ kompresja programu jest w nim ustawiona na bezstratną (100%), a całą pracę wykonuje technologia MRC. Podczas przetwarzania bez profilu należy ustawić niewielki stopień lub brak kompresji programu, jeśli funkcja MRC jest włączona i ma zostać uruchomiona.

Porada

Aby uzyskać dokument PDF z możliwością przeszukiwania z pliku zwierającego same obrazy, oprócz kompresji MRC należy zaznaczyć oba pola wyboru.

 

//

Kompresja obrazu