Plik PDF z tagami

Pliki PDF z tagami zawierają metadane opisujące strukturę dokumentu oraz kolejność różnych elementów dokumentu (np. obrazów, bloków tekstu, kolumn, tytułów). Ułatwia to wyodrębnianie tekstu i grafiki z plików PDF oraz pomaga programom odczytującym zawartość ekranu przedstawiać zawartość pliku w prawidłowej kolejności. Standardy dostępności mogą wymagać, aby pliki PDF były oznaczone tagami.

 

W celu utworzenia plików PDF z tagami należy wybrać to ustawienie za pośrednictwem profilu w Asystencie programu PDF Create.

 

Z listy rozwijanej PDF Converter profile Plik PDF z tagami profilu należy wybrać pozycję PDF z tagami. Opcja Oznacz PDF tagami jest domyślnie włączona w tym wstępnie zdefiniowanym profilu.

Jednak można wybrać dowolny inny profil z listy rozwijanej PDF Converter profile Plik PDF z tagami profilu i włączyć opcję Oznacz PDF tagami w oknie dialogowym Profile programu PDF Create.

 

Zawartość pliku PDF jest analizowana przez algorytm oznaczania tagami. Wykrywa on akapity, tabele, komórki tabel i obrazy (rastrowe). Jeśli plik wejściowy aplikacji jest plikiem PDF zawierającym adnotacje i/lub pola formularzy, te elementy również zostaną oznaczone tagami. Typowe nazwy tagów to <div> dla strony i <p> dla zawartości wykrytej jako akapit.

 

W programie PDF Professional można oznaczyć tagami istniejący plik PDF, wybierając kolejno pozycje Narzędzia > Oznacz PDF tagami. W przypadku  użycia tego polecenia dla pliku PDF z tagami istniejące tagi zostaną zastąpione.

Aby zbadać lub zmodyfikować informacje o tagach przypisane do obiektu tekstowego, należy wybrać ten obiekt za pomocą narzędzia PDF Converter touchuptext Plik PDF z tagami TouchUp — tekst.  Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w celu wyświetlenia menu skrótów, wybrać polecenie Właściwości w celu wyświetlenia okna dialogowego TouchUp — Właściwości, a następnie przejść do paneli Zawartość i Tag tego okna.

Różne operacje związane z tagami można wykonywać z poziomu panelu nawigacyjnego Tagi. Za jego pomocą można sprawdzić poprawność wykrywania akapitów, scalić tagi zgodnie z potrzebami i dodać opisowy tekst do elementów oznaczonych tagami.

Oznaczanie pliku PDF tagami to operacja wymagająca dużej ilości zasobów, która może potrwać kilka minut. Aby anulować proces oznaczania tagami, należy nacisnąć klawisz Esc.

 

 

Uwagi

Korzystanie z funkcji oznaczania tagami nie jest zalecane w przypadku nałożonych plików oraz plików zawierających znaki wodne. W takich sytuacjach wykrywanie akapitów i tabel może zakończyć się niepowodzeniem.

Nie można wygenerować plików PDF z tagami po wybraniu drukarki ScanSoft PDF Create! w oknie dialogowym Drukowanie.

Pliki PDF z tagami można także tworzyć z dokumentów programu Word. Dostęp do opcji oznaczania tagami zapewnia karta Tagi w oknie dialogowym Ustawienia programu Nuance PDF dla programu Word.

Plik PDF z tagami