Pliki PDF z możliwością przeszukiwania

Jeśli w plikach PDF z samymi obrazami znajduje się tekst albo jeśli pliki PDF są tworzone na podstawie plików obrazów zawierających tekst, wyszukiwanie w tych plikach na podstawie zawartości nie będzie możliwe. Aby można było przeszukiwać takie pliki, należy użyć funkcji OCR w celu wyodrębnienia z nich tekstu. Plik PDF z możliwością przeszukiwania zawiera obrazy stron, ale również rozpoznany tekst w osobnej warstwie, gdzie każdy znak tekstu ma swój odpowiednik w postaci obrazu. Pozwala to na wyszukiwanie w pliku PDF. Plik PDF z możliwością przeszukiwania szczególnie przydaje się w przypadku korzystania z zawartości w dokumentach, które muszą być archiwizowane z zachowaniem pierwotnego wyglądu.

 

Uwaga

Wybranie opcji PDF z możliwością przeszukiwania powoduje uruchomienie procesu OCR tylko wtedy, gdy w pliku wejściowym nie wykryto warstwy tekstowej, do której można uzyskać dostęp. Jeśli warstwa tekstowa zostanie znaleziona, zostanie użyta do utworzenia zwykłego pliku PDF z możliwością przeszukiwania, co nie wymaga uruchomienia funkcji OCR. Dzieje się tak nawet jeśli funkcja PDF z możliwością przeszukiwania jest wyłączona.

 

Do przekształcenia plików PDF z samymi obrazami lub różnych typów plików obrazów na dokumenty PDF z możliwością przeszukiwania można użyć Asystenta programu PDF Create.

Język OCR można ustawić w oknie dialogowym Ustawienia konwersji dokumentów PDF z możliwością przeszukiwania.

Porada

Lista obsługiwanych typów plików znajduje się w temacie Asystent programu PDF Create.

 

W Asystencie programu PDF Create jest dostępny oddzielny profil o nazwie PDF z możliwością przeszukiwania, ale dokument PDF z możliwością przeszukiwania można również utworzyć przy użyciu innych profili, zaznaczając pole wyboru Z możliwością przeszukiwania.

 

Aby użyć profilu „PDF z możliwością przeszukiwania” w Asystencie programu PDF Create

 1. Otwórz Asystenta programu PDF Create.

 2. Z listy rozwijanej PDF Converter profile Pliki PDF z możliwością przeszukiwania profilu wybierz pozycję PDF z możliwością przeszukiwania.

 3. Kliknij przycisk Profile, aby sprawdzić ustawienia w oknie dialogowym Profile programu PDF Create. Pole wyboru PDF z możliwością przeszukiwania jest zaznaczane automatycznie. Zachowaj to ustawienie i w razie potrzeby zmień inne (np. zabezpieczenia, znak wodny itd.).

 4. Kliknij przycisk Ustawienia, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia konwersji dokumentów PDF z możliwością przeszukiwania. Wybierz język dokumentu źródłowego, a następnie zamknij okno dialogowe.

Aby utworzyć plik PDF z możliwością przeszukiwania przy użyciu innych profili

 1. Otwórz Asystenta programu PDF Create.

 2. Z listy rozwijanej PDF Converter profile Pliki PDF z możliwością przeszukiwania profilu wybierz profil.

 3. Kliknij przycisk Profile.

 4. W oknie dialogowym Profile programu PDF Create zaznacz pole wyboru Z możliwością przeszukiwania.

 5. Kliknij przycisk Ustawienia, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia konwersji dokumentów PDF z możliwością przeszukiwania. Wybierz język dokumentu źródłowego, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Jeśli to konieczne, w oknie dialogowym Profile programu PDF Create sprawdź i zmień inne ustawienia (np. zabezpieczenia, znak wodny itd.). Kliknij przycisk OK.

Porada

Aby uzyskać dokument PDF o kompresji MRC z możliwością przeszukiwania, należy zaznaczyć oba pola wyboru. W takim przypadku po kliknięciu przycisku Ustawienia zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia konwersji dokumentów MRC PDF z możliwością przeszukiwania.

 

 

Podczas otwierania pliku PDF zawierającego same obrazy lub składającego się ze stron zawierających same obrazy program PDF Converter Professional wykrywa to automatycznie i proponuje przekształcenie pliku na:

 • Plik PDF z możliwością przeszukiwania: zostają zachowane oryginalne obrazy stron, dzięki czemu wygląd się nie zmienia, ale zostaje dodana możliwa do przeszukiwania warstwa tekstowa.

 • Normalny plik PDF: zostaje wygenerowany tekst, obrazy są zachowywane, ale oryginalne obrazy stron zostają odrzucone.

 • Formularz PDF: generowany przez uruchomienie narzędzia FormTyper w odniesieniu do pliku w celu utworzenia aktywnych formantów formularza.

 • Plik PDF: plik pozostaje w niezmienionej postaci.

Więcej szczegółowych informacji zawiera temat Informacje o edytowaniu dokumentów PDF.

 

//

Pliki PDF z możliwością przeszukiwania