Pola niestandardowe

Pola niestandardowe służą do wprowadzania dodatkowych informacji w dokumentach PDF, dzięki czemu później można je szybciej znajdować za pomocą indeksu.

Pola niestandardowe umożliwiają zawężenie wyszukiwania: można korzystać nie tylko z pól standardowych (autor, tytuł, temat, słowa kluczowe), ale także z pól niestandardowych zawierających wartości zdefiniowane przez użytkownika. Zawężenie wyszukiwania oznacza wykonanie przez program wyszukiwania pełnotekstowego z użyciem określonej frazy tylko w dokumentach mających co najmniej jedno pole niestandardowe.

Do pliku PDF można dodać tyle pól niestandardowych, ile tylko potrzeba.

W tym celu należy użyć okna dialogowego Ustawienia dokumentu w programie PDF Create lub okna dialogowego Właściwości dokumentu w programie PDF Converter Professional.

 

Aby na przykład umożliwić przeszukiwanie plików PDF zawierających dane dotyczące ostatniego kwartału 2008 roku, należy zdefiniować pole „Kwartał” i wprowadzić wartość „2008 Kw2”. Należy to zrobić dla wszystkich plików PDF, które mają się znaleźć w tej kategorii.
 

Aby dodać pole niestandardowe do dokumentu PDF w programie PDF Create

 1. Wyświetl okno dialogowe Ustawienia dokumentu i kliknij kartę Informacje o dokumencie.

 2. W obszarze Niestandardowe w polu Nazwa wprowadź nazwę pola. Na przykład wpisz nazwę Kwartał.

 3. Wprowadź wartość pola w polu Wartość. Na przykład wpisz wartość 2008 Kw2.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. Nowo utworzone pole niestandardowe pojawi się wraz ze swoją wartością w tabeli u dołu okna dialogowego.

 6. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie pola niestandardowego

 1. Zaznacz w tabeli wiersz, który chcesz usunąć.

 2. Kliknij przycisk Usuń.

Zmienianie pola niestandardowego

 1. Zaznacz w tabeli wiersz pola niestandardowego, którego wartość chcesz zmienić.

 2. Zmień wartość w polu Wartość.

 3. Kliknij przycisk Zmień. W wierszu tabeli zostanie wyświetlona nowa wartość.

Aby dodać pole niestandardowe do dokumentu PDF w programie PDF Converter Professional

 1. Wyświetl okno dialogowe Właściwości dokumentu i kliknij kartę Niestandardowe (A).

 2. Wprowadź nazwę pola w polu Nazwa (B).

 3. Wprowadź wartość pola w polu Tekst (C).

 4. Kliknij przycisk Dodaj. Przycisk zmieni się w przycisk Zmień (D).

 5. Nowo utworzone pole niestandardowe zostanie wyświetlone w obszarach Nazwa właściwości (E1) i Wartość właściwości (E2).

 6. Kliknij przycisk OK.

PDF Converter example custom def field in pro Pola niestandardowe

 

Pola niestandardowe