Ustawienia nakładki

Opcja Nakładka pozwala łatwo dodać logo firmy lub inny stały element do każdej strony tworzonych plików PDF. Pozwala ona także umieścić grafikę lub inne stałe elementy razem z elementami, które są różne dla różnych plików, tylko na pierwszej stronie plików PDF.

Istnieją dwa miejsca w programie, w których można określić sposób nakładania stron dokumentów PDF:

  • Panel Opcje nakładki

  • Okno dialogowe Nakładka

Panel Opcje nakładki

 

Należy wybrać opcję Nałóż pliki w jeden dokument PDF  z PDF Converter assemble Ustawienia nakładki listy rozwijanej składania w Asystencie programu PDF Create. Po wybraniu tej opcji staje się dostępny przycisk Opcja. Należy kliknąć ten przycisk, aby wyświetlić panel Nakładka, w którym można zdefiniować sposób nakładania stron.

 

PDF Converter overlay panel Ustawienia nakładki

Należy kliknąć jeden z dziewięciu kwadratów.  Położenie domyślne to Środek strony.

 

Okno dialogowe Nakładka

 

Należy wybrać opcję Utwórz nakładkę z istniejącym plikiem z listy rozwijanej Jeśli plik istnieje w panelu Ustawienia plików PDF okna dialogowego Właściwości programu PDF Create!.

Na nowo utworzony plik PDF zostanie nałożony istniejący plik. Należy kliknąć przycisk Nakładka, aby określić sposób nakładania. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nakładka, w którym można zdefiniować reguły scalania i inne opcje.

 

Ustawienia nakładki