Ustawienia sterownika drukarki

Ustawienia sterownika można zmienić w oknie dialogowym Właściwości: ScanSoft PDF Create!. Preferencje drukowania można ustawić tylko dla bieżącego dokumentu lub dla wszystkich kolejnych dokumentów.

 

Aby ustawić właściwości dla bieżącego dokumentu

 1. Z menu Plik wybierz polecenie Drukuj.

  W oknie dialogowym Drukarka wybierz ScanSoft PDF Create! jako aktywną drukarkę, jeśli nie jest już wyświetlana.
   

 2. Kliknij przycisk Właściwości.

 3. Wybierz każdą kartę i określ ustawienia na potrzeby tworzenia plików PDF.

 4. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić wszystkie ustawienia.

Aby ustawić preferencje drukowania dla wszystkich dokumentów

 1. W menu Start systemu Windows wskaż polecenie Panel sterowania, a następnie polecenie Drukarki i faksy.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję ScanSoft PDF Create!, a następnie kliknij polecenie Preferencje drukowania.

 3. Wybierz każdą kartę i określ ustawienia na potrzeby tworzenia plików PDF.

 4. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić wszystkie ustawienia.

Ustawienia sterownika drukarki