Zmienianie ustawień

 • Aby zmienić ustawienia ogólne, takie jak rozmiar papieru, orientacja, rozdzielczość i skala, opcja tworzenia dokumentu PDF w kolorze lub skali odcieni szarości, należy wyświetlić panel Ogólne okna dialogowego Właściwości: ScanSoft PDF Create!.

 • Aby zmienić ustawienia plików PDF dotyczące zgodności, optymalizacji dla sieci Web, osadzania czcionek, kompresji, zabezpieczeń, znaków wodnych, miejsca docelowego, ustawień dokumentu i pliku PDF z tagami, należy wyświetlić panel Ustawienia plików PDF okna dialogowego Właściwości: ScanSoft PDF Create!.

 • Aby zmienić formanty osadzania czcionek, należy wyświetlić panel Formanty osadzania czcionek.

 • Aby zmienić formanty kompresji, należy wyświetlić panel Formanty kompresji.

 • Aby zmienić formanty zabezpieczeń, należy wyświetlić panel Formanty zabezpieczeń.

 • Aby zmienić formanty znaku wodnego, należy wyświetlić panel Formanty znaku wodnego.

 • Aby zmienić miejsce docelowe, należy wyświetlić okno dialogowe Ustawienia miejsca docelowego lub panel Ustawienia plików PDF okna dialogowego Właściwości: ScanSoft PDF Create!. Więcej informacji zawarto w temacie Formanty miejsca docelowego.

 • Aby dodać lub zmienić tytuł, temat, autora lub słowa kluczowe w dokumencie PDF, należy wyświetlić okno dialogowe Ustawienia dokumentu. Jeśli jest włączone przenoszenie metadanych z aplikacji pakietu Microsoft Office, te metadane zastępują wszystkie dane wprowadzone tutaj.

 • Aby zmienić ustawienia nakładki, należy wyświetlić okno dialogowe Nakładka lub panel Opcje nakładki. Więcej informacji zawarto w temacie Informacje o nakładce.

 • Aby zmienić ustawienia sterownika drukarki, należy wyświetlić okno dialogowe Właściwości: ScanSoft PDF Create!. Więcej informacji zawarto w temacie Ustawienia sterownika drukarki.

 • Aby zmienić ustawienia kompresji dokumentów MRC, należy wyświetlić okno dialogowe Ustawienia konwersji dokumentów MRC PDF.

 • Aby zmienić ustawienia (język OCR) dokumentów PDF z możliwością przeszukiwania, należy wyświetlić okno dialogowe Ustawienia konwersji dokumentów PDF z możliwością przeszukiwania lub okno dialogowe Ustawienia konwersji dokumentów MRC PDF z możliwością przeszukiwania.

 • Aby zmienić ustawienia archiwizowania poczty, należy wyświetlić okno dialogowe Ustawienia.

W Asystencie programu PDF Create można za pomocą profilów tworzyć użyteczne zestawy wstępnie zdefiniowanych ustawień dostępnych za jednym kliknięciem. Więcej informacji zawarto w temacie Modyfikowanie profilów. Podczas tworzenia plików PDF z poziomu okien dialogowych Drukowanie ustawienia należy określać pojedynczo, w sposób opisany powyżej.

 

//

Zmienianie ustawień