Wysyłanie plików PDF jako załączników wiadomości e-mail

Wynikowe pliki PDF można wysłać jako załączniki wiadomości e-mail, zapisując je lub bez zapisywania.
 

Aby wysłać pliki PDF jako załącznik wiadomości e-mail z zapisywaniem

 1. Wyświetl okno dialogowe Ustawienia miejsca docelowego.
   

 2. Wybierz miejsce docelowe. Można wybrać spośród następujących opcji:

Pytaj o nazwę pliku

Zapisz wyniki w folderze źródłowym

Zapisz wyniki w określonym folderze

 1. Zaznacz pole wyboru Wyślij kopię jako wiadomość e-mail, a następnie kliknij przycisk OK.

lub

 1. Kliknij przycisk PDF Converter button create and mail Wysyłanie plików PDF jako załączników wiadomości e mail lub wybierz polecenie Utwórz PDF i wyślij go pocztą e-mail w menu Nuance PDF w zintegrowanej aplikacji (Microsoft Word, Excel lub PowerPoint).
   

 2. Wprowadź nazwę wynikowego pliku PDF i kliknij przycisk Zapisz w oknie dialogowym Zapisywanie jako.

  Plik PDF zostanie zapisany, a jego kopia zostanie dołączona do pustej wiadomości e-mail gotowej do wysłania.

 

Aby wysłać pliki PDF jako załącznik wiadomości e-mail bez zapisywania

 1. Wyświetl okno dialogowe Ustawienia miejsca docelowego.

 2. Z listy rozwijanej miejsca docelowego wybierz opcję Zapisz wyniki tylko jako załącznik do wiadomości e-mail.

Wszystkie pliki PDF utworzone w ramach bieżącego zadania zostaną dołączone do pojedynczej pustej wiadomości e-mail. Następnie będzie można dodać adresatów, temat itd. Pliki będą kierowane do domyślnego programu pocztowego wybranego w systemie Windows. Poprawne systemy to Microsoft Outlook i Lotus Notes (wersja 8.5). Jeśli w programie Outlook istnieje wiele profilów, może zostać wyświetlona prośba o wybranie jednego z nich.

Uwaga

Zobacz także: Tworzenie plików PDF z załączników wiadomości e-mail i Tworzenie plików PDF w celu przekształcenia ich w załączniki wiadomości e-mail.

Wysyłanie plików PDF jako załączników wiadomości e-mail