Zapisywanie utworzonych plików PDF

Przed rozpoczęciem procesu tworzenia pliku PDF opcje zapisywania można zdefiniować:

Wynikowe pliki PDF mogą zostać zapisane we wstępnie zdefiniowanym folderze. Jeśli folder i/lub nazwa pliku nie zostaną podane w jednym z tych okien dialogowych, okno dialogowe Zapisywanie jako będzie wyświetlane za każdym razem, aby można było zaakceptować lub zmienić folder i/lub nazwę pliku sugerowane przez program.

Uwaga

Jeśli zostanie wybrana pozycja Tylko wyślij wynik pocztą, nie zapisuj pliku w panelu Ustawienia plików PDF okna dialogowego Właściwości programu PDF Create! albo pozycja Zapisz wyniki tylko jako załącznik do wiadomości e-mail w oknie dialogowym Ustawienia miejsca docelowego, wynikowe pliki PDF w ogóle nie zostaną zapisane.

 

Porada

Aby wynikowy plik PDF został wyświetlony po utworzeniu, należy zaznaczyć pole wyboru Wyświetl wynikowy dokument PDF w oknie dialogowym Właściwości programu ScanSoft PDF Create! lub w oknie dialogowym Ustawienia miejsca docelowego.

 

Zapisywanie utworzonych plików PDF