Zapisywanie w systemach zarządzania dokumentami (DMS)

W Asystencie programu PDF Create (będącym składnikiem oprogramowania PDF Professional Enterprise 7) można pojedynczo zapisywać utworzone pliki PDF w systemach zarządzania dokumentami (DMS). W tym celu należy kliknąć przycisk Zapisywanie w Asystencie programu PDF Create i wybrać pozycję Zapisz w systemie DMS w oknie dialogowym Ustawienia miejsca docelowego. W przypadku tworzenia wielu plików PDF należy dodawać je do systemu DMS pojedynczo.

Mechanizmy konfigurowania połączeń z systemem DMS oraz wybierania systemów i witryn są takie same jak w przypadku otwierania dokumentów z poziomu systemu DMS. Dostęp do programu SharePoint można uzyskać w oknie dialogowym Zapisywanie w programie SharePoint, które jest lustrzanym odbiciem okna Otwieranie z programu SharePoint. Dostęp do innych systemów DMS (wyszczególnionych w temacie Wymagania systemowe) można uzyskać za pośrednictwem ich własnych interfejsów.

Program PDF Create można również wywołać z poziomu programów SharePoint, Hummingbird Enterprise oraz Interwoven Worksite w celu utworzenia dokumentu PDF na podstawie pliku zapisanego na komputerze lokalnym i zaimportowania go do systemu DMS. Zapoznaj się z sekcją Praca na miejscu w temacie: Tworzenie plików PDF w systemie zarządzania dokumentami (DMS).

Zapisywanie w systemach zarządzania dokumentami (DMS)