Dezinstalacja

Odinstalowywanie programu PDF Professional 7 w systemie Windows Vista lub Windows 7

  1. Wybierz opcję Programy i funkcje w Panelu sterowania.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Nuance PDF Professional 7 i wybierz polecenie Odinstaluj.

Aby naprawić lub zmienić ustawienia instalacji niestandardowej (np. ustawienia integracji) uruchom Kreator InstallShield, klikając dwukrotnie plik autorun.exe.

 

Odinstalowywanie programu PDF Professional 7 w systemie Windows XP

  1. Wybierz opcję Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania.

  2. Zaznacz pozycję Nuance PDF Professional 7.

  3. Kliknij przycisk Usuń, aby odinstalować program, lub przycisk Zmień, aby go automatycznie naprawić lub zmienić ustawienia instalacji niestandardowej (np. ustawienia integracji).

Ta operacja powoduje odinstalowanie wszystkich trzech składników programu PDF Converter Professional.

Na początku dezinstalacji jest przeprowadzana dezaktywacja, dzięki czemu można ponownie zainstalować program w późniejszym terminie bez problemów z ponowną aktywacją. Proces dezaktywacji wymaga dostępu do sieci Web.

Uwaga

Informacje na temat odinstalowywania w sieci można znaleźć w osobnej dokumentacji programu Enterprise.

 

Dezinstalacja