Instalacja i aktywacja

Instalator programu Nuance PDF Converter Professional 7 wykrywa wcześniejsze wersje produktu i sterownik DocuCom PDF. Na jednym komputerze nie mogą współistnieć dwie wersje tego samego produktu. Instalator wyświetla monit o potwierdzenie usunięcia tych produktów przed rozpoczęciem instalacji. Ten produkt nie może współistnieć z programem Nuance PDF Reader.

  1. Włożenie dysku CD-ROM do napędu CD-ROM

Program instalacyjny uruchomi się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, należy znaleźć napęd CD-ROM w Eksploratorze Windows i kliknąć dwukrotnie plik autorun.exe programu.

Następnie należy wybrać język instalacji. Zostanie wyświetlony Kreator InstallShield®.

(Jeśli program został pobrany z witryny sieci Web firmy Nuance, należy kliknąć dwukrotnie jego plik autorun.exe).
 

  1. Postępowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

Aby móc kontynuować, trzeba zaakceptować umowę licencyjną.

Należy także wprowadzić numer seryjny. Można go znaleźć na okładce dysku CD, w witrynie sieci Web firmy Nuance lub w witrynie sprzedawcy, w miejscu pobrania programu. Niektórzy sprzedawcy umożliwiają sprawdzenie numeru seryjnego w późniejszym terminie na zamówieniu zakupu. Numer seryjny należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Jest on sprawdzany podczas aktywacji produktu, a jego podanie jest także wymagane podczas ponownych instalacji.

Należy wybrać instalację pełną lub niestandardową.

Instalator proponuje domyślną lokalizację programu. Można zaakceptować tę lokalizację lub określić inną.

Istnieje możliwość ustawienia programu PDF Converter Professional jako domyślnej przeglądarki plików PDF i utworzenia skrótów do programu.
 

  1. Kliknięcie przycisku Zakończ
     

  2. Rejestracja

Na zakończenie instalacji uruchamiana jest rejestracja. Aby nawiązać połączenie z witryną sieci Web firmy Nuance, należy wybrać opcję rejestracji online. Użytkownikowi udostępniany jest prosty formularz elektroniczny, którego wypełnienie zajmuje tylko kilka chwil. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Prześlij.

Jeśli użytkownik zadecydował, że nie chce dokonywać rejestracji lub chce zrobić to później, może w dowolnym momencie przejść do witryny http://www.nuance.com w celu zarejestrowania się online. Należy kliknąć opcję Support (Pomoc techniczna) i na głównym ekranie pomocy wybrać pozycję Product Registration (Rejestracja produktu).

Informacje o sposobie wykorzystywania danych osobowych uzyskanych podczas rejestracji znajdują się w nocie firmy Nuance o ochronie prywatności.

  1. Aktywacja

We wszystkich aplikacjach biurowych firmy Nuance proces aktywacji jest bezpieczny i chroni prywatność użytkownika, gdy komputer jest podłączony do Internetu. Aktywacja nie powoduje wysyłania ani ujawniania jakichkolwiek danych użytkownika lub aplikacji — służy do potwierdzenia, czy użytkownik dysponuje prawidłowym numerem seryjnym, który nie był używany przez innych użytkowników. Na zakończenie instalacji pojawi się propozycja uaktywnienia produktu. Konieczny jest wówczas dostęp do sieci Web. Jeśli numer seryjny został znaleziony i prawidłowo wprowadzony, nie jest wymagany dalszy udział użytkownika ani nie są przesyłane żadne dane osobowe.  Istnieje także możliwość aktywacji ręcznej.

Jeśli produkt nie zostanie uaktywniony w czasie instalacji, propozycja wykonania tej czynności będzie wyświetlana przy każdym wywołaniu tego programu. Produkt firmy Nuance można uruchomić bez aktywacji tylko pięć razy.

Uwagi

Zalecane jest skorzystanie z opcji aktywacji automatycznej. W przypadku wybrania aktywacji ręcznej programy PDF Converter i PDF Converter Professional trzeba aktywować oddzielnie.

Użytkownik przeprowadzający instalację lub dezinstalację musi mieć uprawnienia administratora na danym komputerze. Uprawnienia administratora są zalecane do przeprowadzania aktywacji i dezaktywacji.

Program będzie można zainstalować ponownie pewną liczbę razy bez problemów z ponowną aktywacją, ponieważ proces dezinstalacji zawiera krok dezaktywacji. Do ponownej instalacji jest potrzebny numer seryjny, a do dezaktywacji i ponownej aktywacji — dostęp do sieci Web.

 

 

Instalacja i aktywacja