Najważniejsze funkcje

Aby zapoznać się z pełnym przeglądem funkcji, należy także przeczytać zawartość tematu Nowe funkcje.

 

Tworzenie plików PDF: Standardowe dokumenty PDF od wersji 1.3 do 1.7 można szybko tworzyć za pomocą programu PDF Converter Professional 7 lub za pomocą niemal każdej aplikacji systemu Microsoft Windows. W tym celu należy wybrać w aplikacji kolejno pozycje Plik > Drukuj > ScanSoft PDF Create! lub skorzystać z przycisków na pasku narzędzi — jeśli są dostępne w danej aplikacji (Microsoft Word, Excel, Outlook i PowerPoint 2007) — umożliwiających przenoszenie komentarzy, hiperłączy i wykonywanie wielu innych działań. Tworzenie plików PDF jest także możliwe w programach Lotus Notes i Internet Explorer oraz w wielu systemach zarządzania dokumentami (w wersji Enterprise). Pliki XPS, PS i EPS można konwertować na pliki PDF. Asystent programu Create udostępnia profile, w których można wygodnie przechowywać ustawienia dotyczące tworzenia i ponownie z nich korzystać. Istnieją profile uwzględniające różną jakość wydruku, tworzenie plików PDF z możliwością przeszukiwania i kompresję MRC.

 

Konwersja plików PDF: Obecnie można odblokowywać informacje osadzone w plikach PDF (do wersji 1.7) i XPS. Następnie można je konwertować na różne formaty umożliwiające edycję (w tym formaty pakietu Office 2007) — z zachowaniem tekstu, szpalt, tabel i grafiki. Zachowane zostają również szpalty ciągłe, grafiki z podpisami, które można edytować, i inne elementy. Obsługę dokumentów urzędowych i formularzy oraz konwersję tabel w plikach PDF na arkusze kalkulacyjne zapewniają algorytmy niestandardowe. Konwersję pliku PDF można rozpocząć w aplikacjach pakietu MS Office, w programie IBM Lotus Notes i przeglądarce Mozilla Firefox. Konwersji podlegają dokumenty, strony i obszary stron (w przypadku programu PDF Converter Professional).

 

Odsłuchiwanie plików PDF i zapisywanie ich w postaci plików audio:  Pliki PDF można obecnie odsłuchiwać, korzystając z technologii zamiany tekstu na mowę Nuance RealSpeak na urządzeniu Apple  iPod lub odtwarzaczu MP3 przy użyciu programu Windows Media Player lub bezpośrednio w programie PDF Converter Professional. To rozwiązanie idealne dla każdego, a szczególnie dla osób w podróży lub dla słabowidzących.

 

Składanie dokumentu: Program udostępnia możliwość połączenia plików programu Microsoft Word, Excel, PowerPoint lub innych plików źródłowych w jeden dokument PDF, automatycznego tworzenia pojedynczych dokumentów PDF z wielu plików i przeciągania i upuszczania stron z różnych źródeł w celu złożenia nowego dokumentu. Następnie można dowolnie zmieniać kolejność stron, tworzyć zakładki i/lub hiperłącza, tworzyć spis treści, numerować strony, korzystać z poleceń Obróć, Przytnij, Kopiuj, Wklej, Usuń, Zastąp, a także zabezpieczać i publikować dokumenty. Strony są reprezentowane przez zminiaturyzowane strony, a nie typowe miniatury, więc wiele działań nadal jest dostępnych (np. zaznaczanie i kopiowanie obiektów lub bloków tekstu).

 

Pakiety i portfolio PDF: Pakiety PDF pomagają w grupowaniu powiązanych plików, które mogą być różnymi typami plików wejściowych, co ułatwia ich obsługę (np. wysyłanie ich za pomocą poczty e-mail). Pakiet PDF to pojedynczy plik PDF w wersji 1.7, który zawiera zestaw plików PDF utworzonych z plików wejściowych. Portfolio poszerzają elastyczność pakietów, udostępniając strukturę folderów i obsługę plików innych niż PDF. Portfolio są obsługiwane za pośrednictwem nowoczesnego interfejsu opartego na technologii Flash.

 

Archiwizowanie wiadomości e-mail, załączników i innych elementów programu Outlook: Archiwizować można wybrane elementy programu Microsoft Outlook lub cały folder programu Outlook razem z podfolderami lub bez nich. Dostępne są różne metody archiwizacji. Elementy programu Outlook można przechowywać w osobnych plikach PDF, scalić w jeden plik PDF lub przenieść do pakietu PDF.
 

Edytowanie zakładek i hiperłączy: Dostępne są narzędzia umożliwiające tworzenie drzew zakładek stanowiących logiczną reprezentację dokumentu. Przeciągnięcie drzewa zakładek przez pliki powoduje utworzenie archiwum dokumentu.

 

Dodawanie wersji, adnotacji i innych elementów: Program zawiera szereg narzędzi do adiustacji dostępnych w panelu Komentarze. Dokumenty razem z komentarzami można drukować. Filmy i dźwięki mogą być osadzone lub dołączone.

 

Zabezpieczanie dokumentów: Dokumenty można zabezpieczyć przy użyciu haseł, szyfrowania (najwyżej 256-bitowego), podpisów i certyfikatów cyfrowych oraz przez ustawienie dozwolonych działań.

 

Natychmiastowe tworzenie formularzy PDF: Narzędzie FormTyper™ umożliwia łatwe przekształcenie dowolnego statycznego formularza PDF w formularz PDF, który można wypełniać.  Narzędzie FormTyper wykrywa pola formularza, pola wyboru itp. i nakłada standardowe elementy formularza PDF na oryginalny plik PDF. Elementy formularza można także dodawać ręcznie, a istniejące elementy formularza można przenosić, usuwać i zmieniać ich rozmiar. Oprócz tego program PDF Professional umożliwia otwieranie formularzy przy użyciu specyfikacji XFA.

 

Przeszukiwanie i porównywanie dokumentów PDF: Program udostępnia możliwość tworzenia indeksów wielu gigabajtów dokumentów PDF. Mechanizm indeksowania oparty na standardzie Unicode pozwala przeszukiwać zarówno zawartość plików, jak i wstępnie zdefiniowane pola niestandardowych właściwości dokumentu. Porównać można dwa dokumenty PDF lub dokument PDF z dokumentem programu Word.

 

Edytowanie zawartości strony: Na stronie można wstawiać kliparty i manipulować już wstawionymi. Narzędzie Touchup — tekst umożliwia edytowanie tekstu na stronach dokumentów.

 

Cyfrowe podpisywanie dokumentów PDF: Program PDF Converter Professional używa standardowych kluczy publicznych/prywatnych umożliwiających dodawanie podpisów cyfrowych do istniejących dokumentów PDF.

 

Wysyłanie dokumentów lub stron: Wybrane strony lub całe dokumenty można wysyłać przy użyciu poczty e-mail. Podczas pracy w aplikacji do obsługi poczty e-mail można wybrać pliki w lokalnym systemie plików i
przekonwertować je na format PDF, a następnie dołączyć do tworzonej wiadomości.

 

Polecenia Cofnij, Wykonaj ponownie: Wiele poziomów funkcji Cofnij i Wykonaj ponownie umożliwia poprawianie błędów podczas edytowania dokumentów PDF.

 

Intuicyjne przeglądanie Narzędzie Rączka używane z funkcjami Powiększenie dynamiczne oraz Lupa pozwala zobaczyć najdrobniejsze szczegóły zawartości stron.

  

Plik PDF z tagami: Korzystając z profilów, do plików PDF można dodać strukturę logiczną, dzięki czemu akapity, tabele i komórki są wykrywane i identyfikowane za pomocą tagów.

 

Łączenie się z systemami zarządzania danymi: Wersja Enterprise zapewnia wbudowaną integrację z popularnymi systemami zarządzania dokumentami, która eliminuje konieczność nużącego przechodzenia między aplikacją do obsługi plików PDF i systemem plików, udostępniając prostą ścieżkę: Plik > Otwórz z i Plik > Zapisz jako.   

 

Zobacz też: Nowe funkcje.

 

 

Najważniejsze funkcje