Nowe funkcje

W tej sekcji opisano nowe funkcje w wersji 7 programu PDF Converter Professional. Ten temat obejmuje trzy zagadnienia: edytowanie, tworzenie i odblokowywanie plików PDF. Zobacz też: Najważniejsze funkcje.

 

Edytowanie plików PDF

 

Szybkie uruchamianie w systemie Windows 7

Program PDF Converter Professional 7 może być wyświetlany na liście szybkiego dostępu w systemie Windows 7, dzięki czemu będzie możliwe szybkie uruchamianie programu lub otwieranie ostatnich plików PDF. Inne możliwości to tworzenie plików PDF ze skanera lub innych dokumentów i konwertowanie plików PDF na formaty, które można edytować. Zobacz: Uruchamianie programu.

Skanowanie do formatu PDF

Udostępniono możliwość skanowania za jednym dotknięciem przy użyciu wstępnie zdefiniowanych ustawień, z pominięciem interfejsu samego skanera. Skanowanie dokumentów wielostronicowych wymagało wcześniej korzystania z automatycznego podajnika dokumentów. Teraz można je skanować także przy użyciu szyby skanera. Skanowanie do plików PDF zawierających same obrazy wzbogacono o obsługę nowych formatów: Plik PDF z możliwością przeszukiwania oraz Normalny plik PDF. Wprowadzono obsługę wielu skanerów (także skanerów korzystających ze sterowników ISIS). Możliwe jest skanowanie do nowego pliku, do istniejącego pliku, a także automatyczne stosowanie oznaczeń do wstępnie zdefiniowanych wyrazów. W programie PDF Converter Enterprise 7 można skonfigurować skrzynki odbiorcze skanowania z opcją wyświetlania monitów o pojawieniu się w skrzynce odbiorczej nowego pliku PDF z sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego lub skanera. Zobacz: Tworzenie plików PDF za pomocą skanera.

Szersza obsługa przeglądarek internetowych

Podzestaw narzędzi programu PDF Professional dostępny w programach Internet Explorer i Mozilla Firefox został poszerzony o programy Google Chrome i Apple Safari, dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie znajdujących się na stronie lub połączonych plików PDF, ich modyfikowanie, zapisywanie w lokalnym folderze lub konwertowanie na formaty, które można edytować.  Zobacz: Obsługa plików PDF w przeglądarkach internetowych.

Wyświetlanie stron z plików w formacie innym niż PDF

Wcześniej w przeglądarce portfolio można było wyświetlać jedynie strony w formacie PDF. Teraz możliwe jest przeglądanie stron dokumentów programów Word, Excel i PowerPoint, a także rozmaitych plików obrazów w oknie podręcznym, co pozwala uzyskać znacznie lepszy wgląd w zawartość portfolio. Zobacz temat Portfolio PDF.

Ulepszone składanie dokumentu

Pasek numerów o pełnej szerokości ułatwia operacje przeciągania i upuszczania. Udoskonalono także importowanie stron: w nowym oknie wyświetlane są wszystkie strony ze wszystkich dokumentów wybranych jako możliwe źródła importowania, dzięki czemu można zidentyfikować żądane strony, a następnie przeciągnąć je i upuścić w dokumencie docelowym. Wcześniej podczas wybierania stron nie można było przeglądać ich zawartości. Zobacz temat Składanie dokumentu.

Wyszukiwanie wielu ciągów

Bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala wyszukiwać wiele wyrazów lub ciągów. Ciągi te są wyszukiwane za pomocą operacji OR, co oznacza, że zgłaszane są wszystkie wystąpienia każdego z nich.  Nadal dostępna jest funkcja wyszukiwania przy użyciu wyrażeń logicznych, która umożliwia wyszukiwanie z użyciem operatora AND i innych. Zobacz: Informacje o wyszukiwaniu.

Wyszukiwanie według wzorców i masek

Dostępne są wstępnie zdefiniowane wzorce, takie jak numery ubezpieczeń, numery telefonów, daty itp., dzięki którym można znaleźć w dokumencie wszystkie elementy o standardowej strukturze. Maska to niestandardowy wzorzec zdefiniowany przez użytkownika, wskazujący liczbę znaków do wyszukania oraz to, czy mają to być litery i/lub cyfry. Odpowiednio zdefiniowana maska pozwala na przykład wyszukiwać w dokumencie wszystkie numery rejestracyjne. W programie PDF Converter Enterprise 7 znaleziony tekst można także oznaczać do redakcji. Zobacz temat Wyszukiwanie według wzorców i masek.

Warstwy

W plikach PDF można teraz wyświetlać warstwy i tworzyć nowe warstwy. Warstwy oddzielają różne elementy na stronie. Może to być przydatne podczas pracy z planami architektonicznymi i przygotowywania dokumentów dla drukarni. Zobacz temat Warstwy.

Obsługa programu Silverlight

Za pomocą programu można odtwarzać multimedialną, graficzną, animowaną lub interaktywną zawartość programu Microsoft Silverlight w plikach PDF, a także osadzać nową zawartość, jeśli program Silverlight jest zainstalowany na komputerze. Zobacz: Dodawanie filmów.

Spłaszczanie dokumentów

Udostępniono nową metodę przygotowywania dokumentów do publicznego rozpowszechniania: spłaszczanie dokumentów. Pozwala ona zapisywać wybrane kategorie adnotacji jako faktyczną zawartość pliku PDF, dzięki czemu nie można już edytować ich jako komentarzy, lecz tylko jako obiekty dokumentu.  Zobacz: Spłaszczanie dokumentu.

Zapisywanie w plikach obrazów

Wprowadzono obsługę zapisywania w wielostronicowych plikach TIFF.

Konwersja dokumentów PDF

Automatyczne wykrywanie języka

Podczas używania funkcji OCR do odblokowywania plików PDF w celu uzyskania danych wyjściowych możliwych do edycji nie jest już obowiązkowe określanie jednego lub kilku języków. Zamiast tego można ustawić opcję automatycznego wykrywania języka — ta opcja jest udostępniana głównie w celu umożliwienia przetwarzania bez nadzoru, gdy język dokumentów wejściowych nie jest wcześniej znany. Działa ona w przypadku wszystkich języków z alfabetem łacińskim i obsługą słownika. Zobacz temat Wybór języka.

Ulepszone pliki wyjściowe programu Excel

W przypadku konwertowania plików PDF zawierających tabele na pliki programu Excel uzyskiwana jest lepsza dokładność układu. Nowa opcja konwersji pozwala umieścić wszystkie tabele na pojedynczym arkuszu programu Excel, co ułatwia obsługę tabel rozciągających się na kilka stron. Zobacz: Arkusz kalkulacyjny.

Tworzenie dokumentów PDF

Przenoszenie informacji o dokumencie z pakietu MS Office

Z dokumentów programów Word, Excel i PowerPoint można importować metadane takie jak temat, autor i słowa kluczowe, dzięki czemu nie trzeba już ponownie wprowadzać istniejących danych. Zobacz temat Tworzenie plików PDF z poziomu programu Microsoft Word.

Tworzenie plików PDF w skali odcieni szarości

Udostępniono nową opcję, za pom
ocą której można przekształcić kolorowe źródłowe dokumenty w pliki PDF w skali odcieni szarości, zmniejszając w ten sposób rozmiar pliku.  Zobacz: Właściwości programu PDF Create.

Automatyczne tworzenie zakładek dla stron podczas scalania plików

Podczas scalania wielu dokumentów wejściowych w jeden plik PDF można utworzyć zestaw zakładek, po jednej dla każdego dokumentu wejściowego. Teksty zakładek to nazwy plików wejściowych. Zobacz: Łączenie plików w jeden dokument PDF.

 

Nowe funkcje