Wstęp

Program Nuance PDF Converter Professional 7 udostępnia wszystkie funkcje niezbędne do tworzenia, używania i konwertowania plików PDF (Portable Document Format) i XPS. Za jego pomocą można otwierać pliki PDF w wersjach od 1.0 do 1.7 i pliki PDF/A na potrzeby wyświetlania, edytowania, dodawania adnotacji i ponownego składania. Umożliwia on tworzenie plików PDF w wersjach od 1.3 do 1.7 oraz plików PDF/A w standardzie ISO. Ten profesjonalny produkt składa się z trzech części (tworzenie, edytowanie i konwertowanie) instalowanych i aktywowanych w ramach jednej procedury.

Produkt w wersji Enterprise zawiera wskazówki dotyczące wdrażania i kilka zaawansowanych funkcji. Zostały one przedstawione w osobnym rozdziale.  
 

Tworzenie plików PDF

Pliki PDF można tworzyć praktycznie we wszystkich aplikacjach systemu Microsoft® Windows®, używając dołączonego produktu PDF Create 7 firmy Nuance, wybierając kolejno polecenia Plik > Drukuj lub korzystając z przycisków na paskach narzędzi (gdy są dostępne).  Pracując w programach Microsoft Word, Excel i PowerPoint, można wywołać program w celu utworzenia pliku PDF bezpośrednio z bieżącego dokumentu. W programie Microsoft Outlook lub Lotus Notes można konwertować załączniki na format PDF. Podczas konwersji z programu Microsoft Word, Excel lub PowerPoint można przenosić hiperłącza i komentarze, a z poziomu struktury dokumentu programu Word, z nazw skoroszytów lub z tytułów slajdów można generować zakładki. Do plików PDF tworzonych z dokumentów programów Word, Excel i PowerPoint można przenosić metadane (temat, autor, słowa kluczowe itp.). Pliki PDF mogą być tworzone ze stron sieci Web w programie Internet Explorer. Tworzone pliki PDF mogą być zabezpieczane za pomocą haseł i uzupełniane o znaki wodne. Ustawienia kompresji i czcionek pozwalają kontrolować rozmiar i wygląd pliku PDF.
 

Edytowanie plików PDF

Program Nuance PDF Converter Professional zapewnia rozległą kontrolę nad plikami PDF za pośrednictwem łatwego w użyciu interfejsu do przeglądania i odczytywania. Umożliwia on edytowanie i sprawdzanie stron oraz dokumentów, dodawanie do nich adnotacji, dostosowywanie zabezpieczeń dokumentów, podpisywanie ich i wykonywanie wielu innych czynności. Dokumenty PDF można tworzyć na podstawie różnych plików źródłowych, a rozmieszczenie stron można zmieniać. Program zapewnia zaawansowany system zarządzania dokumentami, za pomocą którego można tworzyć archiwa powiązanych dokumentów w celu późniejszego indeksowania i wyszukiwania.

W przeglądarkach sieci Web Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple® Safari (dla systemu Windows) można modyfikować pliki PDF, które znajdują się lub są przywoływane na stronie, używając w tym celu interfejsu programu Nuance PDF Converter Professional.
 

Konwertowanie plików PDF

Dołączony do tego produktu program Nuance PDF Converter 7 umożliwia przekształcanie plików PDF na pliki programów Microsoft  Word, Microsoft Excel i Corel WordPerfect oraz pliki RTF z pełnym formatowaniem, które można edytować. Program oferuje cztery typy konwersji służące do tworzenia dokumentów standardowych, dokumentów urzędowych, formularzy i arkuszy kalkulacyjnych.
 

Tworzenie formularzy PDF, które można wypełniać

Istnieją miliony formularzy PDF znajdujących się w sieci Web i udostępnianych pocztą e-mail, jednak tylko niewielka ich część zawiera pola formularzy elektronicznych, które należy wypełniać przy użyciu komputera. W efekcie większość „formularzy” PDF trzeba wydrukować, wypełnić ręcznie i puścić w obieg w organizacji w formie papierowej. Narzędzie FormTyper w programie PDF Converter Professional umożliwia przekształcenie dowolnych dokumentów PDF (nawet zeskanowanych) w formularze elektroniczne, które można wypełnić, zapisać i przekazać dalej całkowicie w trybie online. Użytkownik może ręcznie dodać elementy formularzy do dokumentu PDF, a także wypełnić istniejące formularze PDF, które zawierają już aktywne pola formularzy.

 

Odsłuchiwanie plików PDF

Tylko program PDF Converter Professional umożliwia „odsłuchiwanie” plików PDF i przekształcanie ich na pliki dźwiękowe.

Syntezator mowy o naturalnym brzmieniu głosu zastosowany w programie Nuance® RealSpeak™ umożliwia przekształcenie wszystkich słów w dokument, który można odsłuchać i zabrać ze sobą na odtwarzaczu Apple® iPod lub innym preferowanym odtwarzaczu multimedialnym.

 

Wstęp