Bokmärken från Microsoft Word

Bokmärken är en grupp länkar som pekar mot ett visst mål – det kan vara en annan sidvy, ett annat avsnitt i samma dokument eller ett annat dokument. Utvalda rubriker eller format i Word-filen kan konverteras till PDF-bokmärken med en hierarki som du själv bestämmer, utan att det stör den logiska strukturen i det ursprungliga Word-dokumentet.

Genom bokmärken kan läsaren enklare bläddra genom PDF-dokument, framför allt vid genomläsning av en större dokumentsamling.

Klicka på knappen PDF Converter button settings Bokmärken från Microsoft Word (PDF-länkar) i verktygsfältet Nuance PDF eller använd motsvarande menyalternativ. Då öppnas dialogrutan Nuance PDF-inställningar för Word, där fliken Bokmärken innehåller följande inställningar:

 

Skapa bokmärken, länkar, kommentarer och märkning i den färdiga PDF-filen

Markera kryssrutan om du vill att de ändrade inställningarna ska gälla framtida konverteringar.

 

Spara Microsoft Word-filen före konvertering, om det går

Spara Word-filen före konvertering. Alternativet ignoreras om filen är skrivskyddad.
 

Bokmärke – Styckeformatering – Nivå

Alla Word-rubriker och Word-format som ingår i det aktuella dokumentet visas här. Välj vilka format som ska konverteras till bokmärken genom att markera kryssrutorna i spalten Bokmärke.
 

Kryssrutan betyder följande:

Med kryss (markerad): PDF Converter checkbox selected Bokmärken från Microsoft Word

Utan kryss (avmarkerad): PDF Converter checkbox Bokmärken från Microsoft Word

Välj bokmärkesnivå (indrag) för respektive format. Bokmärkena organiseras i ett navigeringsträd med olika nivåer – precis som rubrikstrukturen i Word-dokument. Välj ett bokmärke och klicka sedan på nivånumret för att ändra det. Standardvärdet är 1.

I den nedre alternativrutan kan du ange hur målsidan ska visas: bevara källsidans förstoringsgrad, anpassa till sida, anpassa till bredd, anpassa till höjd och anpassa till synligt område.

 

Obs!

Du kan även välja att bokmärkena ska överföras från Microsoft Excel (ett per kalkylblad) och PowerPoint (ett per sida).

 

Bokmärken från Microsoft Word