Dialogrutan Överlägg

Denna dialogruta öppnas om du klickar på Lägg över i dialogrutan Egenskaper för ScanSoft PDF Create! med Lägg över befintlig fil i rutan ”Om filen finns” under Mål.

Dialogrutan Överlägg öppnas också om följande alternativ väljs:

Visa varningsmeddelande är markerat i rutan ”Om filen finns” och du försöker spara den färdiga PDF-filen under ett befintligt filnamn. I varningsmeddelandet som visas väljer du Lägg över befintlig fil och klickar på Alternativ för överlägg.

 

Regler för sammanslagning

Välj en sökväg från båda rutorna för att justera överlägget mellan den nya och befintliga sidan.
 

Lägg in nya sidor som förgrund

Välj detta alternativ för att placera originalsidan i bakgrunden och den nya sidan i förgrunden (så att den ligger över det ursprungliga sidinnehållet). Det är praktiskt om man exempelvis vill lägga in logotyper i dokument.

 

Upprepa den sista sidan i det kortaste dokumentet för sidöverlägg

Välj detta alternativ för att t.ex. lägga till sidhuvud och sidfot eller en logotyp på varje sida i längre dokument. Den sista sidan av det kortare dokumentet måste innehålla sidhuvudet, sidfoten eller logotypen som ska upprepas.
 

Använd den aktuella filens dokumentinställningar till den nya filen

Den nya filen ärver den befintliga filens dokumentinställningar om det är en PDF och denna ruta är förkryssad. I annat fall används standardvärden. Detta är ett praktiskt alternativ om du vill lägga till dokumentinställningar (gemensamma egenskaper) i flera PDF-filer. Du kan t.ex. lägga in gemensamma nyckelord eller samma ämne i ett PDF-överlägg och använda detta överlägg på alla filer som har dessa egenskaper gemensamt. Dokumentinställningarna ärvs automatiskt av alla PDF-filer som skapas med detta överlägg, vilket innebär att man slipper lägga till dem för hand varje gång.

 

 

Dialogrutan Överlägg