Dokumentinställningar

Du öppnar panelen Dokumentinställningar från panelen PDF-inställningar från någon av dialogrutorna Egenskaper för ScanSoft PDF Create! eller Spara som om PDF-framställningen inletts från de något av de integrerade programmen Microsoft Word, Microsoft Excel eller Microsoft PowerPoint.

Det finns två flikar: Alternativet Öppna och Dokumentinformation.

På fliken Alternativet Öppna finns alternativ för att definiera

  • hur den färdiga PDF-filen ska visas i PDF-läsare (t.ex. vilken sida som ska visas som försättsblad, hur sidorna ska ordnas o.s.v.)

  • hur PDF-läsaren ska visas (t.ex. om sidans titel ska visas eller ej, om menyfältet och verktygsfält ska visas eller ej o.s.v.)

På fliken Dokumentinformation kan du göra följande:

Ett alternativ till att ange dokumentinformationen här är att gå till panelen Avancerade inställningar i dialogrutorna för Inställningar i Nuance PDF för Word, Excel eller PowerPoint och välja Bädda in metadata. Då överförs den befintliga dokumentinformationen från källdokumentet till PDF-filen. Alla datakategorier som inte finns i informationsstrukturen för PDF-dokumentet läggs till som ett eget fält. Data som överförs på detta sätt åsidosätter alla data som anges i dokumentinställningarna.

 

Dokumentinställningar