Filen finns redan

Denna dialogruta visas om du har valt Visa varningsmeddelande i rutan ”Om filen finns” i panelen PDF-inställningar i dialogrutan Egenskaper för ScanSoft PDF Create!.

 

Välj något av följande alternativ:

 

Ersätt befintlig fil

Det nya PDF-dokumentet ersätter den befintliga filen.

 

Lägg till efterföljande nummer i filnamn

Programmet lägger till ett löpnummer i det befintliga filnamnet (om den befintliga filen heter Exempel.pdf döps de nya filerna till Exempel(0), Exempel(1), Exempel(2) o.s.v.).

 

Infoga i början av befintlig fil

De nya PDF-sidorna infogas i början av det befintliga PDF-dokumentet.

 

Lägg till i befintlig fil

De nya PDF-sidorna infogas i slutet av det befintliga PDF-dokumentet.

 

Lägg över befintlig fil

Sidorna i såväl befintliga som nya dokument läggs över. Klicka på Alternativ för överlägg. Dialogrutan Överlägg öppnas där du ställer in sammanslagningsregler och andra alternativ.

 

Filen finns redan.