Inställningar för inbäddning av teckensnitt

Teckensnittsinbäddning

I Nuance PDF Create kan du bädda in teckensnitt i PDF-dokumenten. När du bäddar in teckensnitt tar det längre tid att skapa PDF-filen och filstorleken ökar. Du kan dock vara helt säker på att dokumentets layout och utseende bevaras, oavsett vilka teckensnitt som finns installerade på användarens dator. Välj en standardinställning:

Bädda in icke-standardiserade teckensnitt (standardinställning)

Bädda in alla teckensnitt

Bädda inte in teckensnitt

Som standard bäddas alla teckensnitt in utom de allra vanligaste teckensnitten, som bör finnas på alla datorer: normalt Arial, Times New Roman, Courier och Symbol.

Klicka på Avancerat för att visa inställningarna för respektive standardkontroll. Om du vill ange mer exakta inställningar för en anpassad kontroll, klicka på Nytt, namnge en ny kontroll, gör önskade inställningar och klicka på OK.

Du kan ange en lista över teckensnitt som alltid ska bäddas in. Avmarkera då rutan Bädda in alla teckensnitt som används, välj Bädda alltid in teckensnitt, välj ut önskade teckensnitt ett i taget och klicka på knappen med högerpil för att lägga till dem i panelen Bädda alltid in teckensnitt.

Pilknapparna aktiveras när du markerar kryssrutan bredvid dem och väljer ett teckensnitt. När du klickar på en pilknapp byter den riktning. På så sätt kan du lägga till och ta bort teckensnitt i listorna med samma knapp.

Om du vill bädda in alla teckensnitt utom dem som du väljer, markera kryssrutan Bädda in alla teckensnitt som används och markera sedan Bädda aldrig in teckensnitt. Därefter kan du lägga till eller ta bort teckensnitt tills önskat antal står på listan. Avsluta med OK.

Obs!

Teckensnittsfiler har en flagga som används för att tillåta eller förbjuda inbäddning. PDF Create följer den här anvisningen.

 

Använd Ta bort för att ta bort en kontroll. Klicka på Standard för att återställa funktionerna till standardinställningarna och ta bort alla användardefinierade funktioner.

Inställningar för inbäddning av teckensnitt