Inställningar för konvertering av sökbara MRC PDF-filer

Dialogrutan visas när du klickar på Inställningar i dialogrutan PDF Create-profiler med rutorna MCR och Sökbar förkryssade.

I dialogrutan kan du göra inställningar för att skapa en Sökbar PDF från bildfiler (inklusive PDF-filer med endast bild) med MRC-komprimering. Tänk på att bildkvaliteten står i förhållande till filstorleken: ju högre komprimering desto mindre fil – vilket dock påverkar bildkvaliteten negativt.

 

MRC-bildkvalitet

 

Välj något av följande alternativ:

Minimal – Välj alternativet om du vill ha så liten fil som möjligt på bekostnad av bildkvaliteten.

Bra – Välj alternativet om du vill minska filstorleken men bevara god bildkvalitet.

Förlustfri – Välj alternativet om du vill minska filstorleken så mycket som möjligt utan att försämra bildkvaliteten. Komprimeringen innebär inte att bilddata förloras. Detta resulterar i den bästa bildkvaliteten.

 

OCR-språk

OCR behövs för att extrahera text från bilder och göra bildfiler sökbara. Välj vilket språk källfilen innehåller.

 

Kasseringstecken

Tecken som inte kan tolkas markeras med ett kasseringstecken. Standardinställningen för detta är tilde (~). Exempel: Om OCR-processen inte identifierar E i KASSERA och ~ används som kasseringstecken visas strängen KASS~RA i dokumentet.

Skriv in det tecken som du vill använda i redigeringsrutan Kasseringstecken. Du bör välja ett tecken som inte förekommer i dokumenten.

 

Obs!

Om källfilen är en textfil eller har ett tillgängligt textlager skapas en vanlig sökbar PDF utan någon OCR-process, vilket innebär att inställningarna för OCR-språk och kasseringstecken inte används.

 

 

 

 

//

Inställningar för konvertering av sökbara MRC PDF-filer