Inställningar för konvertering av sökbara PDF-filer

Dialogrutan visas när du klickar på Inställningar i dialogrutan PDF Create-profiler med rutorna MCR och Sökbar förkryssade.

Använd inställningarna om du vill skapa en sökbar PDF av bildfiler eller PDF-filer med endast bilder som inte är sökbara. En lista över stödda filformat finns i PDF Create-assistenten.

 

OCR-språk

OCR behövs för att extrahera text från bilder och göra bildfiler sökbara. Välj vilket språk källfilen innehåller.

 

Kasseringstecken

Tecken som inte kan tolkas markeras med ett kasseringstecken. Standardinställningen för detta är tilde (~). Exempel: Om OCR-processen inte identifierar E i KASSERA och ~ används som kasseringstecken visas strängen KASS~RA i dokumentet.

Skriv in det tecken som du vill använda i redigeringsrutan Kasseringstecken. Du bör välja ett tecken som inte förekommer i dokumenten.

 

Bibehåll originalbild

Markera kryssrutan om du vill bevara originalbilden efter konvertering.

 

Obs!

Om källfilen är en textfil eller har ett tillgängligt textlager skapas en vanlig sökbar PDF utan någon OCR-process, vilket innebär att inställningarna för OCR-språk och kasseringstecken inte används.

 

 

 

//

Inställningar för konvertering av sökbara PDF-filer