Inställningar för målmappen

Målområdet i nederkanten av panelen PDF-inställningar i ScanSoft PDF Create!. I dialogrutan Egenskaper ställer du in hur du vill spara PDF-filerna och hur PDF-filer ska skickas som e-postbilagor.
 

Namngivningsmetod

Välj namngivningsmetod på rullmenyn:

Fråga efter filnamnet – Vid utskrift i PDF Professional visas dialogrutan Spara som, där du anger önskat filnamn. Det är standardinställningen.

Ange filnamn nedan – Välj det här alternativet om du vill ange en fullständig sökväg i fältet för PDF-filnamn.

Spara i en namngiven mapp, fråga efter filnamn – Välj det här alternativet om du vill skapa en PDF-fil i den katalog som anges i fältet för PDF-filnamn. Du ombeds sedan ange ett filnamn under utskriften i PDF Professional. Katalogen skapas om så behövs.

Spara i en namngiven mapp, namnge filen automatiskt – Beroende på program skapas PDF-filnamnet automatiskt i PDF Professional och filen sparas i den katalog som anges i fältet för filnamn. Om det inte finns någon sökväg sparas filen i katalogen Output under installationskatalogen för PDF Professional.

Skicka bara resultatet, spara inte filen – Välj det här alternativet om du vill skapa en PDF-fil och bifoga den med ett nytt e-postmeddelande. Filen sparas då inte någon annanstans på datorn.

Spara i datahanteringssystem – Alternativet ingår endast i Enterprise-versionen. Välj detta alternativ om du vill att de färdiga PDF-filerna ska sparas i ett dokumenthanteringssystem. Detta är ett valfritt alternativ och endast tillgängligt om dokumenthanteringssystemets klientprogram är installerat på klientmaskinen. För information om stöd för dokumenthanteringssystem, se Systemkrav.
 

PDF-namn eller PDF-mapp

Ange mål här. PDF Professional sparar filer på den här platsen och/eller under det här namnet om du inte väljer Fråga efter filnamnet.
 

Om filen redan finns

Välj något av följande alternativ för att lösa konflikter som rör filnamn:

Visa varningsmeddelande – I PDF Professional visas en dialogruta med ett varningsmeddelande. Klicka på Avbryt för att avsluta åtgärden utan att spara.

Ersätt befintlig fil – Det nya PDF-dokumentet ersätter den befintliga filen.

Lägg till efterföljande nummer i filnamn – Det nya PDF-filnamnet använder angivet filnamn följt av ett ordningstal.

Infoga i början av befintlig fil – De nya PDF-sidorna infogas i början av den befintliga filen.

Lägg till i befintlig fil – De nya PDF-sidorna infogas i slutet av den befintliga filen.

Lägg över befintlig fil – Det nya PDF-dokumentet läggs över den befintliga filen. Klicka på Lägg över för att styra hur filen ska läggas över.
 

Skicka som e-postmeddelande

Välj det här alternativet om du vill bifoga PDF-filen i nytt e-postmeddelande. Om du inte vill spara PDF-filen bör du även markera alternativet Skicka bara resultatet, spara inte filen ovan.

 

Obs!

En deluppsättning av inställningarna är tillgängliga med PDF Create-assistenten när du klickar på knappen Spara. Se Målinställningar.

Inställningar för målmappen