Inställningar för MRC PDF-konvertering

Dialogrutan visas när du klickar på Inställningar i dialogrutan PDF Create-profiler med rutan MCR förkryssad. Här kan du välja alternativ för MRC-bildkvalitet. Tänk på att bildkvaliteten står i förhållande till filstorleken: ju högre komprimering desto mindre fil – vilket dock påverkar bildkvaliteten negativt.

 

MRC-bildkvalitet

 

Välj något av följande alternativ.

 

Minimal – Välj alternativet om du vill ha så liten fil som möjligt på bekostnad av bildkvaliteten.

Bra – Välj alternativet om du vill minska filstorleken men bevara god bildkvalitet.

Förlustfri – Välj alternativet om du vill minska filstorleken så mycket som möjligt utan att försämra bildkvaliteten. Komprimeringen innebär inte att bilddata förloras. Detta resulterar i den bästa bildkvaliteten.

 

Tips!

MRC-komprimeringen är utvecklad för dokument med blandat innehåll – med bakgrundsbilder eller färgområden blandat med text och annat innehåll. MRC-komprimeringen kan vara effektiv. Undvik därför att ange en alltför hög allmän komprimeringsnivå samtidigt med MRC.

 

//

Inställningar för MRC PDF-konvertering