Inställningar för vattenstämplar

I Nuance PDF Create kan du lägga till vattenstämplar på den första sidan eller alla sidor i en PDF-fil. En vattenstämpel är precis som en vanlig stämpel och kan bildas med hjälp av text (t.ex. ”Hemligt”, ”Utkast” eller ”Exempel”) eller en bild (t.ex. en företagslogotyp). Det finns även sammansatta vattenstämplar, vilka är en kombination av vattenstämplar som redan finns. En sida från en befintlig PDF-fil kan även användas som vattenstämpel i en ny PDF-fil.
 

Vattenstämpelnamn

Välj bland standardinställningarna för vattenstämplar:

Företagslogotyp (importera företagslogotypen från en bild eller PDF-fil)

Kopiera inte (grå lodrät text, övre vänstra hörnet)

Endast utkast (grå text på snedden, centrerad)

Endast exempeldokument (röd text på snedden, nedre vänstra hörnet)

Vattenstämpel på två sidor (importera bild från en bild eller PDF-fil)

Sammansatt vattenstämpel (blandning av vattenstämplar med text och bilder)

Hemligt (5 alternativ: grå text på olika ställen)

Ogenomskinlighet

Anger hur genomskinlig vattenstämpeln ska vara. Ange ett värde mellan 0 (helt genomskinlig) och 100 (helt ogenomskinlig) med hjälp av skjutreglaget eller redigeringsrutan. Det går inte att tolka den här inställningen i PDF/A-filer. Vattenstämplar visas med inställningen 100.
 

Endast första sidan

Markera alternativet om du bara vill ha vattenstämpel på den första sidan, eller på de två första sidorna om det är en vattenstämpel som täcker ett helt uppslag. Om du avmarkerar alternativet läggs vattenstämpeln in på alla sidor i PDF-filen.
 

Som bakgrund

Markera alternativet om du vill att vattenstämpeln ska visas i bakgrunden i PDF-filen, under övrigt innehåll på sidan. Om du avmarkerar alternativet läggs vattenstämpeln in ovanpå innehållet på sidan. Du bör då normalt använda en delvis genomskinlig vattenstämpel.
 

Avancerat

Klicka på knappen för att få se en förhandsvisning av den markerade vattenstämpelinställningen. Här kan du ändra utseendet på den markerade vattenstämpeln. Vid förhandsvisningen kan du se effekten av inställningarna. Klicka på OK för att spara ändringarna när du är nöjd. Använd Nytt för att göra en ny vattenstämpelinställning och Ta bort för att ta bort en inställning. Använd Standard för att återställa inställningarna till standardvärdena som anges ovan och ta bort eventuella egna vattenstämplar.
 

När du ändrar eller lägger till en ny vattenstämpel börjar du med att välja typ (text, bild, sammansatt vattenstämpel). Det här valet avgör nämligen vilka alternativ som sedan visas.

Text:

Ange vilken text vattenstämpeln ska innehålla, välj teckensnitt, storlek, färg, format och vinkel (från minus 90 grader till plus 90 grader). Den aktuella färgen anges i färginställningen. Markera Endast kontur om du vill att tecknen i vattenstämpeln bara ska visas som konturer. När du avmarkerar alternativet fylls tecknen i med angiven genomskinlighet. Välj fästpunkt till texten och lodrät och vågrät förskjutning (x- och y-marginal) i förhållande till fästpunkten.

Bild/PDF:

Bläddra efter en bildfil (BMP, DIB, JPG, PNG, TIFF eller PCX) eller en PDF-fil. Om du väljer en fil med flera sidor måste du ange vilken sida som ska användas. Endast markerat område gäller bara PDF-filer – markera alternativet om du bara vill visa den del av sidan som syns. Behåll eller ta bort förhållandet mellan höjd och bredd. Om du avmarkerar alternativet Täck hela sidan kan du själv välja bildens storlek och placering.

Sammansatt:

Sammansatta vattenstämplar skapas med hjälp av befintliga vattenstämplar. Klicka på Nytt, ange ett namn och välj Sammansatt under Typ av vattenstämpel. Alla tillgängliga vattenstämplar visas i listan nedtill. Markera önskade vattenstämplar och klicka på Lägg till för att lägga till dem i det övre fönstret under Egenskaper för sammansatt vattenstämpel. Klicka på OK för att spara valen. Välj en befintlig vattenstämpel för att ändra dess innehåll med hjälp av knapparna Lägg till och Ta bort. Vattenstämplar som står med på listan i det övre fönstret ingår i den sammansatta vattenstämpeln.
 

En vattenstämpel på två sidor visas över två sidor som kommer efter varandra. När du markerar det här alternativet ändras placeringsalternativen. Välj bindningssida och skyddat utrymme från bindningssidan (standardvärdet är 0). Välj Dubbelsidig om du vill att vattenstämpeln ska visas över ett uppslag.
 

Obs!

För att vattenstämplarna ska se handgjorda ut flyttas eller vrids de något varje gång de skapas. På så sätt blir varje vattenstämpel unik.

Inställningar för vattenstämplar