Inställningar för webboptimering

Optimerad för webbvisning

Markera alternativet om du vill att det ska gå snabbare att visa PDF-dokumenten på webbplatser. Då skapas en linjärt justerad PDF-fil.

Inställningar för webboptimering